Vad är Digital Låssmed®
För att den digitala låstekniken ska komma till sin fulla rätt och utformas optimalt utifrån varje unikt kundbehov, har en kvalitetsstandard tagits fram. Med marknadens högsta kompetens på digitala låssystem har erfarenheter, kundönskemål, arbetsprocesser och driftsättningsrutiner tagits fram och samlats under varumärket Digital Låssmed® – en kvalitetsgaranti för en komplett digital låsleverans med maximal utväxling och största kundnytta.

Varför Digital Låssmed®
Digital Låssmed® är en yrkeskunnig låssmed som ser en helhet i digitaliseringen av din flerbostad. Ditt digitala lås- och accessystem levereras enligt en kvalitetssäkrad process, tillsammans med webbplattformen Låsportalen, där allt för en enkel och effektiv lås- och nyckelhantering finns samlat. Med en Digital Låssmed® får du maximerad nytta i en framtidssäkrad lösning. Och en partner som finns med hela vägen – även i förvaltningen efteråt.

”En Digital Låssmed® kombinerar traditionell yrkeskunskap med hög digital låskompetens och levererar en helhetslösning för fastigheten.”

Låsportalen – ditt digitala kontrollrum i molnet

Låsportalen är ett komplett webb- och app baserat verktyg som gör det möjligt att ha hela sin lås- och nyckelhantering direkt i fastigheten. Med planritningar, dokument, avtal, behörigheter, beställning och spärr av nycklar, service- och ärendehantering finns allt samlat på ett ställe och förenklar t. ex vid överlämning till ny styrelsemedlem eller förvaltare. Med samlad dokumentation underlättas service och ärenden, med färre resor, mindre miljöpåverkan och ekonomiska fördelar som resultat. Projekteringsverktyget i portalen är kostnadsfritt och ett enkelt sätt att få ett underlag för låsbehovet.

Låsportalen ingår alltid i en leverans av en Digital Låssmed®.

* Företag som ingår i Proserokoncernen utbildas löpande i konceptet Digital Låssmed®.

Hitta din lokala Digitala Låssmed®