Proseros företag erbjuder sina kunder kompletta säkerhetslösningar för dagens och morgondagens behov.

Larm och bevakning

Inbrottslarm

Vänd er med förtroende till något av våra bolag när ni behöver en trygg leverantör av inbrottslarm, oavsett storlek och komplexitet på anläggningen. Inom våra bolag sträcker sig tjänsteerbjudandet från mindre anläggningar upp till de största och mest avancerade anläggningarna i Norden. Behöver ni råd eller hjälp i tidig fas finns det erfarna behöriga ingenjörer i bolagen som kan hjälpa er med en korrekt projektering. Vi hjälper även till med integrationer mellan olika säkerhetssystem för bästa funktionalitet.

Personlarm

Personlarm används i de yrkesgrupper som arbetar i socialt eller fysiskt utsatta miljöer. Inom Proserogruppen har vi specialister som kan skräddarsy en optimal lösning utifrån era behov. Självklart erbjuder vi support, utbytespool, konfigurering och flera effektiva tjänster.

Kameraövervakning

Många av företagen inom Prosero har lång erfarenhet och hög kompetens inom kamerainstallationer och nätverk samt är anläggarfirmor CCTV. Står ni inför en upphandling gällande många kameror eller är i behov av enskilda enkla kameror kan våra företag hjälpa er med rådgivning och skräddarsydda lösningar. Flera av våra företag har även kompetens att integrera radar med CCTV-anläggningen för optimerad funktionalitet runt viktiga byggnader och infrastruktur.

Larmcentralstjänster

En viktig länk i många säkerhetssystem är en effektiv larmcentral. Inom Prosero erbjuder vi en oberoende auktoriserad och certifierad larmcentral. Larmcentralen kan förutom att förmedla alla typer av larm även ansluta mot ert CCTV-system, utföra rondering, passa er telefon samt sköta er störnings-/fastighetsjour.

Brand

Brandlarm

För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser. Inom Prosero har vi erfarenheten, tekniken och kompetensen för att ta fram de larmlösningar som vi vet passar våra kunder.

Brandskydd

En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan vidta åtgärder för att släcka branden. Inom Prosero har vi flera specialistbolag som är anläggarfirmor för Brand och har behöriga ingenjörer som kan hjälpa er med både brandlarm och utrymningslarm. Vi har även bolag som är specialister på systematiskt brandskyddsarbete och kan hjälpa er med brandskydd och utrymningsplaner.

Lås- och passersystem

Mekaniska låssystem

Om kunden har behov av att differentiera behörighetsnivåerna till sina lokaler så kan detta enkelt lösas med mekaniska låssystem. Flera av våra bolag inom Prosero har mycket lång erfarenhet av låssystem och är ASSA Säkerhetscenter i Sverige respektive TrioVing Sikkerhetssenter i Norge. Vi kan därigenom garantera våra kunder rätt projektering, effektiva leveranser samt snabb och säker service.

Elektroniska låssystem

Digitala cylindrar är nya generationens låscylindrar. Elektronik som kan kommunicera med nyckeln har byggts in i låscylindern. Fördelarna är många, t.ex. kan borttappade nycklar enkelt spärras, ges tidstyrt tillträde eller tillfällig behörighet. Inom Prosero erbjuder flera bolag certifierad kompetens och ett heltäckande produktsortiment inom elektroniska låssystem.

Passersystem

Med passersystem styrs vem som har tillträde till vilken dörr eller grind. Det finns många standarder och möjligheter till integration med andra system. Varför inte kombinera med ett modernt besökshanteringssystem och speedgates med QR-läsare? Våra bolag integrerar även passersystem med porttelefoner och kameror vilket skapar smidiga lösningar för kunden och användaren. Inom Prosero finns flera specialistbolag med mycket bred kompetens inom detta område.

Dörrautomatik

Inom Prosero finns även bolag som är specialiserade på dörrautomatik. Dörrstängare och dörrautomatiker är en viktig del i den totala säkerhetsfunktionaliteten och kan även kopplas samman med passersystem, kodlås, strömbrytare etc. Kunder vänder sig med förtroende till våra specialistbolag som kan erbjuda tillgänglighetsanpassning både i privata och offentliga fastigheter samt till kommuner och landsting. Samarbete finns med de marknadsledande leverantörerna inom branschen.