Tele & Säkerhetstjänst

Tele & säkerhetstjänst

Tele & Säkerhetstjänst AB startades i Skara 1994.

Företaget har sedan starten kontinuerligt haft en stark och mycket positiv tillväxt, bla har detta resulterat i en filial placerad i Falköping sedan 1997.

Antalet anställda har också ökat och i dagsläget finns det 12 stycken på företaget med mångårig erfarenhet och gedigen utbildning för projektering, installation och underhåll av tekniska system. Som larm. Passersystem och kommunikationssystem mm.

I september 2001 införskaffades en egen fastighet där även en Dialectbutik öppnades, vilket betyder att vi även förutom fasttelefoni kan ta hand om alla mobila förfrågningar och lösningar som kan tänkas uppkomma.

Tele & Säkerhetstjänst är av SBSC. Svensk brand & Säkerhetscertifiering AB godkänd anläggarfirma.

www.ts-skara.se