Safetytech

Safetytech

Safetytech AB är ett företag med fokusering på att skapa trygghet för sina kunder.
Safetytech står redo för brand/utrymningslarmsleveranser till asylboenden etc. Vi är nu igång med ett flertal leveranser där kunderna använder vårt kunnande samt våra smarta produkter.

www.safetytech.se