Montageservice i Kalmar AB

Montageservice i Kalmar AB startade 2006 och har sitt säte i Färjestaden på Öland.

Montageservice säljer, monterar och erbjuder service och underhåll av dörrautomatik och luftridåer. Dörrautomatik passar bra in i olika miljöer, både som inre och yttre dörrar. Luftridåer skapar en behaglig entré som behåller den sköna värmen inomhus vintertid och förhindrar att varm luft tränger in på sommaren.

Företaget har lång erfarenhet av allt inom skjutdörrs-, slagdörrs- och karusellautomatik och har även elbehörighet för att utföra all elinstallation i samband med dörrautomatiken.

www.montageservicekalmar.se