Låsservice Ålesund

Låsservice Ålesund är en komplett leverantör av säkerhetssystem till både privat och offentlig sektor. Låsservice Ålesund levererar bland annat passersystem, inbrottslarm, lås och beslag samt kameraövervakning till sina kunder i hela Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane. Låsservice Ålesund besitter också betydande kompetens inom projektering av lås och beslag. Företaget har 10 anställda tekniker och låssmeder, varav tre är personliga medlemmar i Norsk Låsesmedforening, och omsätter drygt NOK 20 Mkr.

www.laseservice.no