Safe now, safe tomorrow.

Proseros bolag säljer kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och installation. Service och kunskap är Proseros ledstjärnor. Tillsammans har våra företag en erfarenhet som har byggts under mer än 1000 verksamma år. Vår samlade kompetens är dokumenterad och överträffas inte av någon. Av alla säkerhetsbolag i Norden är Prosero den mest certifierade gruppen både på bolags- och individnivå. Det borgar för trygga säkerhetslösningar samtidigt som det sporrar oss att fortsätta arbetet med att utveckla våra medarbetare och vårt kunderbjudande.