Beslag-Consult AS

Beslag-Consult

Beslag-Consult AS er en kompetansebedrift innen fysisk sikring.

Vi er lokalisert i Trondheim og vårt hovednedslagsfelt er Midt-Norge. Våre viktigste kunder er entreprenører, stat/ fylke/ kommune og private utbyggere.
Ta kontakt og vi deler vår kunnskap.

www.beslag-consult.no