Begelås

Begelås är en auktoriserad lås och säkerhetsentreprenör grundat 1945, där samtliga säkerhetsinstallatörer har mästarbrev eller gesällbrev.
Detta ger ett brett kunnande inom lås och säkerhet, vilket är en trygghet för Dig som kund.
Vi ger Dig som kund helhetslösningar i säkerhetsfrågor samt den dokumentation som erfordras.

www.begelas.se