Aker Lås og Nøkkel

Aker Lås og Nøkkel har en historik inom mekanisk säkerhet men växer snabbt inom elektronisk och digital säkerhet.

Aker Lås og Nøkkel startade 2004 och har utvecklat sig från att vara en lokal låssmed till en solid leverantör av åtkomstkontroll, porttelefon, dörrautomatik, patenterade låssystem, postlådesystem, lås och beslag, och man har avancerad utrustning för kopiering och kodning av bilnycklar.

www.akerlas.no