ACTAS

ACTAS bildades 2011 genom en fusion mellan Lønstrup Sikring A/S och JCA sikring A/S. ACTAS är idag en rikstäckande totalleverantör av säkerhetssystem till privata företag och offentlig sektor i Danmark. Företaget utvecklar, integrerar och underhåller säkerhetslösningar inom områdena kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och dörrautomatik. ACTAS har ca 100 anställda fördelade på sex lokala kontor (Aalborg, Skive, Århus, Fredericia, Köpenhamn och Hårlev) och omsätter ca 100 MDKK.

www.actas.dk