Vad är ett passersystem?

Ett passersystem är ett tekniskt låssystem som styr vem eller vilka som har tillträde till olika dörrar och grindar. Det övergripande syftet med ett passersystem är att skapa trygga miljöer för dem som bor eller arbetar i den fastighet där systemet sitter.

Integrerade passersystem via Prosero

Via Prosero återfinns ett stort utbud av passersystem med många standarder och olika möjligheter till integrerade system. Genom att integrera ert passersystem med porttelefoner, överordnade system, besökshanteringssystem och speedgates med mera, skapar vi smidiga lösningar för dig som kund och användare. Integrerade passersystem ger även bästa möjliga användbarhet och säkerhetsnivå, då olika säkerhetssystem arbetar tillsammans.

Passersystem – grunden i säkerhetslösningen

Vi ser ett passersystem som grundbulten i din säkerhetslösning. Smidiga accesslösningar möjliggör skalskydd såväl som att varje specifikt utrymme är säkrat och låst. Samtidigt bygger den totala säkerheten på detaljkontroll över nycklar, koder och taggar. Den tekniska säkerheten kräver ett systematiskt arbete kring vilka individer som ska ha tillgång till vilket utrymme, vid varje given tidpunkt. Och även effektiva metoder för att spärra nycklar, keycards, taggar och koder. Här kommer vårt koncept ”Digital Låssmed” in i bilden.

Digital Låssmed® – kvalitetskonceptet

Just nu sker ett teknikskifte där fler och fler passersystem blir digitala och saknar mekaniska nycklar. Vårt koncept ”Digital Låssmed®” möjliggör en kvalitetssäkrad leverans och distribution med utdelning av nycklar och rättigheter utan att behöva gå till en fysisk låssmed. Med funktioner som intelligenta nyckelskåp, mobil styrning av dörrar och administrationsverktyget Låsportalen flyttar den fysiska låssmeden in i fastigheten med tillgänglighet alla dagar om året, dygnet runt. Läs mer om Digital Låssmed®.

Låssmederna är alltjämt grunden i fastighetens säkerhet men samarbetet mellan individ, fastighetsägare och låssmed utvecklas i ett högt tempo med hjälp av digitalisering.

Passersystem med taggar & digitala nycklar

I dagsläget finns passersystem med taggar, koder, appar, keycards och såklart både mekaniska samt digitala nycklar. En erfaren låssmed är specialist på att vägleda kring den mest optimala lösningen vad gäller passersystem för just din fastighet. Användbarhet, enkelhet och hög servicenivå är viktiga parametrar för oss. Genom att arbeta med Prosero kan du vara säker på att vi tillsammans arbetar systematiskt med att upprätthålla att rätt individer har access till rätt utrymmen – hela tiden.

Passersystem – företag, föreningar & privatkunder

Vi levererar passersystem till stora som små företag, flerbostadshus och privatkunder. Vi har stor vana av lösningar för passersystem för bostadsrättsföreningar (BRF), kommunala fastighetsbolag, kontor och andra kommersiella ytor. Vi kan ombesörja allt från smidiga accessystem och fastigheter med en entré eller port, till ett komplett integrerat passersystem.

Säkerhetsarbete kräver stort förtroende mellan kund och leverantör, där allt börjar med förståelsen för just era behov. Prosero är auktoriserade låssmeder sedan årtionden, med stor bredd och stort djup där vi arbetar med alla etablerade leverantörer för lösningar av passersystem. För oss på Prosero är det viktigt med kundnöjdhet och vi är måna om att hitta flexibla upplägg åt våra kunder som möjliggör utökning och justeringar av ert passersystem under hela den tekniska livslängden.

Har du frågor eller funderingar vad gäller passersystem? Tveka då inte att kontakta oss!

Fler tjänster