Hur fungerar ett inbrottslarm?

Olika inbrottslarm fungerar på olika sätt, beroende på vad för typ av larm det handlar om. Det fundamentala med ett inbrottslarm är att ett larm utlöses då systemet upptäcker ett inbrott, d.v.s. att någon obehörig försöker bryta sig in. Det kan antingen vara ett tjutande larm eller ett tyst larm. Detta larm går via ditt inbrottslarm vidare till en larmcentral eller ett bevakningsföretag som agerar utifrån detta.

Inbrottslarm – Företag & Privat

Vi erbjuder inbrottslarm för företag och privata anläggningar där våra kunder finns hos större företag, såsom butik, restaurang och detaljhandel. Vi förser även kommun, vård och skola, kritisk infrastruktur och hem av stora värden med inbrottslarm för trygghet och säkerhet.

Kundnytta är grunden för vår modell. Vi erbjuder den senaste tekniken inom inbrottsskydd, såsom inbrottslarm, överordnade system, lås- och passersystem och olika typer av kameraövervakning. Men framför allt har vi erfarenheten och kompetensen för att ta fram lösningar som vi vet fungerar för våra kunder. Vi jobbar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service. Välkommen som kund du också.

Experter inom inbrottsskydd & företagslarm

Prosero har lång erfarenhet och specialistkompetens när det kommer till inbrottsskydd i form av inbrottslarm och företagslarm och är certifierade för larmklass 1–4. Vi jobbar inte med färdiga paketlösningar när det kommer till inbrottslarm eller företagslarm – för oss är varje kund unik och varje uppdrag unikt.

Som trygga leverantörer av inbrottslarm för alla typer av anläggningar, oavsett storlek och komplexitet, sträcker sig våra tjänsteerbjudanden från mindre anläggningar till de största och mest avancerade. Vid behov av råd eller stöd i tidiga faser har vi erfarna, behöriga ingenjörer som hjälper till med korrekt projektering inför installation av inbrottslarm.

Installera inbrottslarm

Har ni planer på att installera inbrottslarm? Vi är specialister på hårdvara, mjukvara och nätverk inom system för inbrottslarm. Vi utför alltid en grundläggande behovsanalys för att hitta den bästa lösningen för att installera inbrottslarm i just dina fastigheter. Anlita oss när du vill skydda stora värden. Vi har installerat inbrottslarm och säkerhetslösningar åt några av Sveriges största företag.

Larmväska vid tillfälligt behov

Vid tillfälliga behov av larm kan du ta del av en larmväska. Hos Prosero erbjuder vi moderna larmväskor i olika storlekar och modeller som enkelt monteras upp efter önskemål. Din larmväska kommer färdig med uppkoppling till larmcentral.

Kontakta oss för mer information eller frågor vad gäller inbrottslarm, företagslarm och larmväskor.

Fler tjänster