Gruppbild och logos Aker, Arvolukko, Samuelsson och Partner

Strategisk expansion – ny marknad och utökad digital satsning

2020/01/10

Stark lokal förankring på 49 platser i fyra nordiska länder, 700 medarbetare och en omsättning på 1,5 miljarder. Prosero Security Group AB (”Prosero”) tar ett kliv in på den finska marknaden, när säkerhetsföretaget Arvolukko OY (”Arvolukko”) med 65 medarbetare förvärvas. Samtidigt blir Sveriges enda renodlade digitala låssmed, Samuelsson & Partner AB (”Samuelsson & Partner”), en del av Proserofamiljen, liksom norska Aker Lås og Nøkkel AS (”Aker Lås”).

Prosero har sedan starten för drygt två år sedan utvecklats till en av Nordens ledande säkerhetsaktörer. I och med den starka inledningen på 2020 finns vi nu genom starka lokala företag representerade på 49 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

”Vi fortsätter vår expansion strategiskt. Med Arvolukko blir vi nordiska med stark representation i fyra länder. Samuelsson & Partner förstärker vår ledande position inom digitala lås- och passersystem och med Aker Lås stärker vi vår position i Norge i allmänhet och den växande Osloregionen i synnerhet”, kommenterar Mikael Norlander, CEO Prosero.

Anrika Arvolukko OY med 65 anställda har sin bas i Helsingfors och är en av Finlands främsta inom digitala lås. Med en omsättning på drygt EUR 13 miljoner leder bolaget utvecklingen inom låsbranschen i den finska huvudstadsregionen.

”Arvolukko kommer att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som vi har gjort under de senaste 35 åren, men från och med nu har vi stödet från ett kraftfullt nordiskt företag. Som en del av Prosero har vi nu möjligheten att vidareutveckla vår verksamhet, inte minst inom passersystem där Prosero bidrar med djup kompetens”, konstaterar Jari Piiroinen, CEO Arvolukko Oy.

Mikael Norlander framhåller att Arvolukkos starka företagskultur och stora potential passar väl in i Proserofamiljen:

”Vi går in i ytterligare ett nordiskt land och befäster vår position på marknaden. Arvolukko är det naturliga valet när vi tar steget in i Finland – de har en oerhört stark position i Helsingforsregionen, inte minst inom digitala lås, och ett högt kundfokus vilket ger bra förutsättningar för tillväxt.”

Samuelsson & Partner grundades 2014 med målsättningen att leda den digitala låsrevolutionen i Sverige. Företaget är idag experter på digitala låssystem och har som ett bevis på detta i flera år utsetts till iLOQs största återförsäljare i Sverige. Samuelsson & Partner äger och förvaltar varumärket Digital Låssmed®, ett koncept som står för kvalitet, kompetens och service.

Vi har haft höga ambitioner och har under en tid sökt en partner som tror på oss och vår affärsidé. Detta för att få den styrka och trygghet som behövs för att fortsätta att växa med full potential. Proseros filosofi med lokalt starka företag som samverkar för att kunna erbjuda marknaden en bred och hög kompetens som täcker alla områden inom säkerhet, känns helt rätt för oss. Vi får nu ännu större möjligheter att utvecklas och kan fortsätta erbjuda våra kunder den bästa kompetensen och högsta servicen inom digital låsteknik”, kommenterar Petter Samuelsson, CEO Samuelsson & Partner.

Aker Lås förstärker Proseros position i den växande Osloregionen. Det är ett välskött bolag som har en historik inom mekanisk säkerhet, men som idag växer snabbt inom elektronisk och digital säkerhet.

”Aker Lås og Nøkkel är glada över att få bli en del av Prosero. Det kommer att stärka vår marknadsposition och hjälpa oss till vidare utveckling. Vi ser fram emot att få vara en del av en större grupp som vi kan dela vår kunskap och erfarenhet med. Detta kommer att skapa synergieffekter för vidare satsningar och expansion”, kommenterar Akers grundare och CEO Marianne Aker.

Tidigare ägare av de tre bolagen har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero är ett av Nordens ledande säkerhetsföretag med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 49 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Prosero består av lokalt ledande säkerhetsföretag som förenar det mindre företagets snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 32 platser i Sverige, 10 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 1 plats i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till ca 1500 MSEK.

www.prosero.com

 

Kontakt
Mikael Norlander
CEO, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46 707 25 62 75

Marianne Aker
CEO, Aker Lås og Nøkkel
marianne@akerlas.no
+47 908 60 611

Jari Piiroinen
CEO, Arvolukko OY
jari.piironen@arvolukko.fi
+358 50 576 2280

Petter Samuelsson
CEO, Samuelsson & Partner AB
petter@samuelssonpartner.se
+46 70 759 36 55

Alla nyheter