– Stockholms Hamnar har under senare tid gjort en del förändringar och nybyggnationer i fastighetsbeståndet vilket medför ett behov av en trygg och långsiktig partner när det gäller lås, larm och säkerhetslösningar, säger Hans Kemkes Säkerhetschef på Stockholms Hamnar.

– Vi är mycket stolta och glada över det förtroende som vi fått för att utföra detta uppdrag och ser fram emot ett långt och bra samarbete tillsammans med Stockholms Hamnar säger Lars Lundgren som är VD för Zenita Security.