Sickla Låsteknik Stockholm

Prosero expanderar i Stockholm – Sickla och Haninge Låsteknik ansluter till gruppen

2020/03/06

Sickla Låsteknik AB, Haninge Låsteknik AB och Låskomfort AB (”Sickla Låsteknik”) från Stockholm blir en del av Prosero Security Group (”Prosero”). Sickla Låsteknik är en säkerhets- och låsleverantör med tre etableringar i och omkring Stockholm.

”Det känns väldigt kul att kunna välkomna Sickla Låsteknik in i Prosero. Sickla Låsteknik har ett djupt och brett kunnande och tack vare sina tre etableringar en stark lokal kundbas i Stockholmsområdet. Vi är imponerade av Sickla Låstekniks utveckling och på det sätt VD Krister Norrman tillsammans med medarbetare byggt upp företagsgruppen sedan starten 2002. Sickla Låsteknik passar väldigt väl in i Prosero och tillsammans med systerbolagen Axlås Solidlås, Begelås, Farsta Lås, LH Alarm, Swedsecur och Zenita har vi möjligheten att ge befintliga och nya kunder i Stockholm med omnejd än bättre service”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Sickla Låsteknik är ett säkerhetsföretag grundat 2002 som levererar lösningar som omfattar elektronisk och mekanisk säkerhet, däribland passersystem, dörrautomatik och mekanisk och elektromekanisk låsning. Företagsgruppen Sickla Låsteknik består idag av Sickla Låsteknik, Haninge Låsteknik och Låskomfort som tillsammans har 25 anställda och omsätter ca 60 Mkr.

”Sickla Låsteknik med dotterbolagen Haninge Låsteknik och Låskomfort som har sin förankring i Stockholmsregionen har beslutat att ansluta sig till Prosero Security Group. Främst jobbar vi med lås och säkerhet i olika bygg- och rotentreprenader. Vi tror att vi genom vår erfarenhet inom byggsektorn kan bli ett bra tillskott till PSG:s redan starka marknadsposition. Vår övertygelse är att vi genom detta samarbete kommer att driva, utveckla och bredda vår egen kompetens och verksamhet och därmed ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett större utbud av produkter och tjänster både i egen regi och i samarbetsprojekt. Framtiden ligger i våra händer!”, kommenterar Krister Norrman, VD Sickla Låsteknik.

Tidigare huvudägare av Sickla Låsteknik har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero är ett av Nordens ledande säkerhetsföretag med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 52 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland
Prosero består av lokalt ledande säkerhetsföretag som förenar det mindre företagets snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 34 platser i Sverige, 11 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 1 plats i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till ca 1 500 MSEK.

www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Krister Norrman, VD, Sickla Låsteknik
krister.norrman@sicklalasteknik.se
+46-702 13 03 39

Alla nyheter