Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik förstärker Proseros position i Skåne

2019/07/05

Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele och ADS (”Säkerhetsteknik”) blir en del av Prosero Security Group (”Prosero”). Säkerhetsteknik är ett säkerhetsföretag med en stark lokal förankring i Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet.

”Det känns väldigt kul att kunna välkomna Säkerhetsteknik in i Prosero. Säkerhetsteknik har ett brett kunnande inom passersystem, elektronisk säkerhet och dörrautomatik samt en stark lokal kundbas i Malmö med omnejd. Säkerhetsteknik passar väldigt väl in i Prosero och tillsammans med systerbolaget Swedsecur har vi möjligheten att ge befintliga och nya kunder i västra Skåne än bättre service”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Företagsgruppen Säkerhetsteknik har bildats genom samgåendet av Säkerhetsteknik i Örestad, SKT Säkerhet & Tele (SKT), och Automatiska Dörrsystem i Malmö (ADS). Säkerhetsteknik och SKT är specialiserade på svagströmsinstallationer, har en djup och bred erfarenhet inom passersystem samt erbjuder inbrottslarm, kameraövervakning och porttelefoni. Genom ADS har Säkerhetsteknik också fått expertis inom dörrautomatik för både slagdörrar och skjutdörrar. Säkerhetsteknik har 13 medarbetare och omsätter årligen ca 30 Mkr.

”För Säkerhetstekniks medarbetare och kunder är det en idealisk lösning att bli en del av Prosero. Vi kan bibehålla vår lokala närvaro och fokus samtidigt som vi får tillgång till de resurser och den breda kompetens som finns inom Proseros många bolag. Det gör att vi framöver kan möta våra kunder på två nivåer dels genom det lilla bolagets snabbhet och personliga relation, dels genom den större gruppens bredd och trygghet”, kommenterar Christer Dahlberg, VD Säkerhetsteknik.

Tidigare ägare har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero består av 29 företag på 38 platser i Sverige och Norge
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, Lexow Låsservice, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Lås & Nyckel i Gävle, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Säkerhetsteknik, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 1000 MSEK.

www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Christer Dahlberg, VD, Säkerhetsteknik AB
christer.dahlberg@sakerhetsteknikab.se
+46-72 341 18 20

Alla nyheter