Proseros verksamhet Romerike Låsservice AS förvärvar KeyWest Lås og Sikkerhet AS i Norge

2024/02/09

Proseroverksamheten Romerike Låsservice meddelar idag förvärvet av KeyWest Lås og Sikkerhet AS, en välrenommerad lokal låssmedsfirma baserad i Oslo. Detta strategiska förvärv innebär en betydande förstärkning av Romerike Låsservice.

KeyWest, grundat 2002, har specialiserat sig på att tillhandahålla högkvalitativa säkerhetstjänster inom avancerade låssystem, passerkontroll och dörrautomatik. Verksamheten, som bedrivs från en butik och ett servicekontor i Oslo, har etablerat sig som en stark aktör inom eftermarknadssegmentet. KeyWest är erkända för sin goda service och effektiva arbetsmetodik inom mindre och skräddarsydda projekt.

Genom förvärvet av KeyWest, som leds av Stig Roar Punnerud och hans team på fyra anställda, kommer Romerike utöka sin kompetens och personalstyrka och förstärka sitt erbjudande inom eftermarknadstjänster. KeyWest omsatte 7,2 MNOK under 2023.

Förvärvet förväntas skapa goda synergier, då KeyWests starka kundrelationer, höga fokus på eftermarknadstjänster och många långsiktiga serviceavtal kompletterar Romerikes befintliga erbjudande. Stig Roar och hans team kommer att fortsätta arbeta mycket nära kunderna men nu under Romerike Låsservices flagg.

– Förvärvet är en naturlig utveckling av vårt långvariga samarbete, säger Stig Dahlgren verksamhetschef på Romerike Låsservice AS. Våra erbjudanden kompletterar varandra mycket väl och när vi nu går samman kommer vi ta ett stort steg mot att bli en mer omfattande partner för bådas våra kunder. Vi välkomnar Stig Roar och hans team varmt till oss. Det här ger oss nya möjligheter och kommer att gynna oss framöver.

Vi är glada att bli en del av Romerike Låsservice, säger Stig Roar Punnerud, tidigare VD på KeyWest. Tillsammans kommer vi att kunna växa på nya marknader och förbättra vårt erbjudande, samtidigt som vi bevarar de kundrelationer som har varit grundläggande för Keywests framgång. Med gemensamma krafter kommer vi att bli en ännu bättre partner till våra kunder och jag ser fram emot att bli en del av denna resa.


Prosero är norra Europas ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på över 170 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar ledande säkerhetsteknik anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Den samlade omsättningen uppgår till ca 4,6 miljarder SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stig Dahlgren
Verksamhetschef, Romerike Låsservice AS
E-post:stig@rls.as
Tel: +47 90 6877 98

Stig Roar Punnerud
F.d. verksamhetschef, KeyWest AS
E-post: stig@keywest.no
Tel: +47 99 1051 65

Alla nyheter