Prosero växer i Finland genom förvärv av Turvatalo – Tapiolan Yleishuolto i Helsingforsregionen

2021/03/11

”Det känns mycket bra att bli en del av Prosero. Nu kan vi lägga mer fokus på leveranserna som ger själva kundvärdet, och kompetensen kring tekniken. Genom att ansluta till Prosero kommer vi dessutom att få en mer strategisk relation till våra teknikleverantörer. Det blir en värdefull förstärkning”, kommenterar Asko Ahlbom, VD Turvatalo.

Förvärvet innebär en utökning av kompetens och leveransförmåga för Prosero i Finland inom lås, larm och övervakning. Verksamheten grundades redan 1959 och har sedan starten haft en viktig roll för fastighetsägare i regionen. Genom att ansluta till Prosero kan Turvatalo erbjuda sina kunder större bredd men också förstärka hela Prosero genom sin spetskompetens.

”Turvatalo är en välskött och anrik verksamhet som ytterligare förstärker vår position i hela Helsingforsområdet. Genom Turvatalos kompetens och organisation får vi ett ännu starkare erbjudande inom service och eftermarknad”, kommenterar Fredrik Gren, VD Prosero

Turvatalo är verksamma inom hela Helsingforsområdet. Verksamheten har främst fokus på lås, passersystem samt kameraövervakning. Verksamheten grundades av Asko Ahlboms far på 50-talet. I dagsläget arbetar 24 personer på Turvatalo och de utgår alla från butiken som ligger i Esbo strax utanför Helsingfors.

”Jag började arbeta på Turvatalo för 40 år sedan, i 25 år har jag varit ägare och verksamhetschef. Genom att ansluta till Prosero kommer jag kunna fokusera mindre på själva ägarrollen och i stället mer på kunderna och leveranserna. Det kommer att bli bra både för teamet och kunderna”, avrundar Asko Ahlbom.

Alla nyheter