Prosero utser Peter Feledy till COO och ansvarig för etableringen i Tyskland

2021/04/12

Peter Feledy utses till COO (Chief Operating Officer) och ansvarig för Proseros Tysklandsetablering

Prosero har sedan starten 2017 haft en snabb tillväxtresa drivet av både förvärv och en stark organisk tillväxt. Omsättningen ligger för närvarande på strax under EUR 200 miljoner och verksamheten bedrivs på 83 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vi har nu nått en tidpunkt då det är dags för nästa utvecklingssteg för Prosero. Vår plan de kommande åren är att öka förvärvstakten i samtliga befintliga geografier och även påbörja arbetet med etablering i kontinentala Europa. Vi förbereder också ett flertal initiativ för att på ett kraftfullare sätt ta tillvara vår storlek och starka marknadsposition. Fokus kommer naturligt fortsatt ligga på förvärv av kvalitetsbolag och sedan motivera till samarbeten mellan våra verksamheter, förstärka utvecklingsarbetet tillsammans med våra leverantörer för att driva tillväxt samt investera i vår digitala kompetens inom både säkerhetslösningar och marknadsföring. För att accelerera detta arbete kommer vi nu stärka upp vår centrala organisation.

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras starka tillväxtresa från Norden vidare ut i Europa. Peter har också omfattande kommersiell linjechefserfarenhet från Menigo Foodservice och ICA och dessförinnan var han konsult på McKinsey & Company.

”Med Peter får vi in precis den kompetens Prosero nu behöver när vi med fortsatt högt tillväxttempo ska börja nyttja de samordningsfördelar som öppnas upp med Proseros storlek och våra verksamheters starka marknadspositioner”, säger Fredrik Gren, VD på Prosero.

”Prosero har haft en imponerande tillväxt under flera år och har en stark position i en växande marknad. Jag attraheras särskilt av den entreprenöriella och verksamhetsfokuserade ansats som gjort bolaget framgångsrikt. Det ska bli spännande att få bli en del av teamet och fortsätta bygga ett branschledande bolag”, säger Peter Feledy.

Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 83 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 52 platser i Sverige, 22 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 3 platser i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till nära 2 000 MSEK.

Alla nyheter