Prosero utser Jari Piironen till landschef för Finland

2021/03/24

Jari Piironen utses till chef för Prosero Finland.

Prosero har sedan starten 2017 haft en stark tillväxtresa drivet av både förvärv och stark organisk tillväxt. Omsättningen ligger för närvarande på strax under SEK 2 miljarder och verksamheten bedrivs på 81 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vi har nu nått en tidpunkt då det är dags för nästa utvecklingssteg för Prosero. Vår plan de kommande åren är att öka förvärvstakten i samtliga geografier och vi välkomnar därför fler kvalitetsbolag i branschen att ansluta sig till Prosero. Vi förbereder också ett flertal initiativ för att på ett kraftfullare sätt ta tillvara vår storlek och starka marknadsposition. Fokus kommer ligga på samarbeten mellan våra bolag för att attrahera både större kunder och även bredda affären med existerande kunder, förstärka samarbetet med våra leverantörer för att driva tillväxt samt stärka vår digitala kompetens inom både säkerhetslösningar och marknadsföring.

I Finland finns Prosero representerat av tre verksamheter via våra dotterbolag Arvolukko, Avain-Asema och Turvatalo. Jari Piironen är för närvarande VD på Arvolukko och kommer nu bredda sitt uppdrag till att också bli landschef för Prosero Finland. Ambitionen är att öka förvärvstakten på den finska marknaden men också säkerställa framdrift i Proseros utvecklingsarbete.

Jari Piironen har varit VD på Arvolukko i över 8 år och har över 25 års erfarenhet från säkerhetsbranschen.

”Proseros strategi är att hålla hög tillväxttakt både genom förvärv och genom att vinna fler kunders förtroende. Jari har genom åren på Arvolukko visat stort intresse för både tillväxt- och utvecklingsfrågor tillsammans med starkt ledarskap. Jag är stolt över att nu kunna presentera Jari som chef för Prosero Finland”, säger Fredrik Gren, koncernchef för Prosero.

”Det är med stolthet och glädje som jag nu kliver in i rollen som chef för Prosero i Finland. Proseros starka tro på decentraliserat ledarskap och på att stimulera samarbeten mellan bolagen har verkligen varit framgångsrik och jag välkomnar nu fler finska kvalitetsbolag till gruppen”, säger Jari Piironen.

Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 81 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 47 platser i Sverige, 26 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 2 platser i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till ca 1 800 MSEK.

Alla nyheter