Prosero utser Eva Hemb till ny CFO

2021/08/23

Prosero har sedan starten 2017 haft en snabb tillväxtresa drivet av både förvärv och en stark organisk tillväxt. Nu utser vi Eva Hemb som ny CFO för Prosero Security Group, med stor erfarenhet från liknande tillväxtbolag i internationell miljö.

Prosero finns nu i Norden och har påbörjat arbetet med att växa till ytterligare länder och har för avsikt att öka takten i förvärvsarbetet de närmaste åren. Marknaden genomgår en spännande evolution där ny teknik ger möjlighet till ökat kundvärde vilket öppnar upp möjligheter för Prosero som en ledande aktör i denna utveckling. För att fortsätta en framgångsrik tillväxtresa av Prosero har vi nu rekryterat in Eva Hemb som ny CFO. Eva Hemb kommer närmast från Apoteket och har dessförinnan en lång erfarenhet från bland annat B&B Tools, Saint Gobain och Dahl.

”Med Eva får vi in precis den kompetens Prosero nu behöver när vi med fortsatt högt tillväxttempo stärker vår position i alla hemmamarknader. Evas erfarenhet från bolag i internationell miljö baserade på decentraliserad affärslogik och från ledande befattningar inom börsnoterade B&B TOOLS-koncernen kommer att vara värdefullt i den expansiva fas vi nu befinner oss i”, kommenterar Fredrik Gren, VD på Prosero.  

”Prosero är ett bolag med hög tillväxttakt i en marknad med stor potential. Kombinationen av framgångsrika entreprenörsbolag, med stort kundfokus och hög flexibilitet, och det större bolagets utvecklingsresurser och uthållighet borgar för en fortsatt intressant tillväxtresa. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Proseros team”, säger Eva Hemb.


Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 89 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 53 platser i Sverige, 25 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 5 platser i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till över 2 000 MSEK.

Kontaktpersoner:

Fredrik Gren
Koncernchef Prosero
fredrik.gren@prosero.com
+46 705 116 499

Alla nyheter