Låsesmeden

Prosero Security förvärvar Låsesmeden Tromsø

2018/05/18

Låsesmeden Tromsø är det 16:e bolaget att bli en del av Prosero Security. Bolaget är en välkänd och ledande aktör på sin lokala marknad i Tromsø, Norge.

Låsesmeden Tromsø är en låssmed med stark lokal förankring i Tromsø. Bolagets verksamhet baseras på leveranser av lås, beslag, passersystem och fysisk säkerhet.

Låsesmeden Tromsø har idag 13 medarbetare som kommer att erbjudas delägarskap i Prosero Security.

Andreas Setting, VD och redan delägare i Prosero Security , menar förändringen inom branschen går allt snabbare och att konsolideringen av företag ställer nya krav på mindre aktörer för fortsatt framgång.

–  Vi har tidigare erbjudits att sälja till flera stora aktörer, men har inte velat detta av rädsla för att försvinna i ett stort företag utan den lokala identiteten som vi har kämpat för att bygga upp,sägerr han.

– Prosero Security gör det som vi har saknat i branschen länge, man skapar möjligheter att fortsätta utveckla den lokala verksamheten samtidigt som man får ta del av fördelarna av att tillhöra en större gruppering. Möjligheten för oss, som tidigare ägare, att återinvestera är mycket stimulerande och förstärker känslan av att Proseros värde kommer från de lokala företagens fortsatt unika verksamheter, kommenterar han avslutningsvis.

Alla nyheter