Prosero Security Group förvärvar BOFFERDING GmbH och tar det första steget in på den tyska marknaden

2022/10/12

Prosero Security Group meddelar idag (2022-10-12) förvärvet av BOFFERDING GmbH, ett väletablerat säkerhetsföretag med bas i Hamburg, Tyskland. Förvärvet markerar Proseros första inträde på den tyska marknaden och är ett betydande steg i riktning mot att utöka sin närvaro i Europa.

Grundat 1949 av Alfred Bofferding som en specialverkstad för säkerhetslås och dörrlås, har BOFFERDING GmbH under ledning av Uwe Hirthe och senare Lars Hirthe etablerat sig som en betrodd aktör inom säkerhetsbranschen. Med ett brett utbud av tjänster, inklusive lås- och passersystem, dörrautomatik, brand- och utrymningslösningar, inbrottslarm, övervakning samt brev- och postsystem, har BOFFERDING GmbH kontinuerligt levererat bra resultat och etablerat starka kundrelationer inom både privat och offentlig sektor, fastighets- och byggbranschen.

Med 19 dedikerade anställda som fortsätter att arbeta från sitt Hamburg-kontor, ser Prosero fram emot att samarbeta med BOFFERDING GmbH för att stärka sin närvaro på den tyska marknaden och leverera säkerhetslösningar som kommer att gynna både befintliga och framtida kunder.

Lars Hirthe, VD på BOFFERDING GmbH, kommenterade förvärvet och betonar betydelsen av Proseros affärsmodell som en avgörande faktor i beslutet.

– Det fanns flera avgörande faktorer som bidrog till att vi såg vår framtid inom Prosero, säger Lars Hirthe. Men enkelt summerat så var det Proseros affärsmodell, där BOFFERDING förblir BOFFERDING för anställda, kunder, partners och leverantörer, som avgjorde. Vi behåller vår personal, vårt välkända namn och får arbeta vidare på vårt sätt med alla viktiga kundrelationer, där många sträcker sig tillbaka flera decennier.

– Vi är mycket glada att BOFFERDING, som det första tyska företaget, sett värdet i att vara en del i vår snabbt växande gemenskap, säger Peter Feledy, Country manager Prosero Tyskland. Tyskland är en mycket viktig marknad för Prosero och när vi nu etablerat oss på marknaden handlar det om att fortsätta att attrahera fler bolag att ansluta sig till Prosero-familjen och därefter börja väva Prosero-väven även i Tyskland.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Feledy
Country manager Prosero Germany
Prosero Security AB
E-post: peter.feledy@prosero.com
Tel: +46 70 256 54 31

Lars Hirthe
CEO
BOFFERDING GmbH
E-post: l.hirthe@bofferding.de
Tel: +49 40 89 96 46-0

Alla nyheter