Dalek, Safetytech, Cadsafe logos

Prosero Security Group fortsätter att expandera

2019/04/03

Vi har nöjet att välkomna tre ytterligare bolag – Dalek Lås & Larm (”Dalek”), Safetytech i Väst (”Safetytech”) och Cadsafe Brandservice (”Cadsafe”) – att bli en del av den växande säkerhetsgruppen Prosero Security Group (”Prosero”). Samtliga tidigare ägare har genom detta även blivit delägare i Prosero.

 ”Det känns väldigt roligt att kunna välkomna Dalek, Safetytech och Cadsafe in i Prosero. Det är tre välskötta bolag med hög kompetens och lång erfarenhet inom sina respektive områden. Starka entreprenörer, med rätt värderingar,som värnar om sin personal och ligger nära sina kunder.

Prosero är ett ungt företag men i våra dotterbolag har vi en samlad kompetens och erfarenhet som få andra i säkerhetsbranschen kan matcha. Vi har valt en decentraliserad affärsmodell, vilket gör att våra bolag kan fortsätta arbeta med nära kundkontakt samtidigt som vi tillsammans kan erbjuda befintliga och nya kunder ett komplett sortiment av produkter och tjänster inom säkerhet. Det är en modell som visat sig vara uppskattad av såväl kunder som medarbetare och entreprenörer. Att nu också Dalek, Safetytech och Cadsafe går med i Prosero är ett kvitto på styrkan i modellen.” kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero

Dalek är en komplett lås- och säkerhetsleverantör i Västsverige med butik och kontor i både Trollhättan och Kungshamn. Företaget är ett genuint familjeföretag som grundades 1962. Idag drivs verksamheten av tio välutbildade medarbetare som säljer och servar lås och beslag, passersystem, inbrottslarm och värdeförvaring.

”Vi har mer och mer märkt av att vi är för små för att vara stora och för stora för att vara små. Nu känns det som att vi kan jobba som det lokala bolaget men ändå vara stora tillsammans. Det kommer att bli både kul och spännande att få möjligheten att vara en del av resan med Prosero och alla nya kollegor. Nu har vi fler att samverka med som är i samma sits som oss.” kommenterar Daniel Dalek, VD Dalek

Safetytech är ett säkerhetsföretag med verksamhet i Göteborgsregionen. Safetytech levererar systemlösningar och produkter inom brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning. Safetytechs sex medarbetare utför allt från projektering till färdiga installationer.

”Det känns väldigt positivt att numer ingå i Prosero och att få utvecklas vidare förstärkta med möjligheten till aktiva samarbeten inom gruppen. Vi kommer fortsätta att verka som tidigare och behålla vår företagskultur med en bredare portfölj av kunskap och produktområden.” kommenterar Magnus Bengtsson, VD Safetytech

Cadsafe Brandservice är ett brandskyddsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning med bl.a. serviceavtal på brandredskap, utbildningar och konsulttjänster. Cadsafe ritar dessutom på egen hand sina brandskyddsritningar och utrymningsplaner. Cadsafes fem medarbetare har sedan tidigare en lång erfarenhet inom Räddningstjänsten vilket bidrar till de höga krav som de ställer på utfört arbete.

”När vi fick erbjudande att ingå i gruppen och bli delägare i Prosero fanns det aldrig någon tvekan. Ett fantastiskt upplägg där vi kan fortsätta arbeta på vårt vinstgivande sätt utan krav på större förändringar. Genom samarbete och utbyte av kunskap med de övriga företagen i gruppen höjer vi vår kompetensnivå och detta medför mer nöjda kunder. Trenden idag är att kunden vill ha en helhetslösning av brand och säkerhet. Cadsafe är det första brandserviceföretaget i Prosero och det känns naturligtvis lite extra spännande.” kommenterar Donny Bruhn, VD Cadsafe

Anställda i de tre bolagen kommer att erbjudas delägarskap i Prosero.

Prosero består av 23 företag på 34 platser i Sverige och Norge
Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 750 MSEK. www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Daniel Dalek, VD, Dalek Lås & Larm
daniel@dalek.se
+46-769 40 87 11

Magnus Bengtsson, VD, Safetytech
magnus.bengtsson@safetytech.se
+46-317 12 02 11

Donny Bruhn, VD, Cadsafe Brandservice
donny@cadsafe.se
+46-705 55 28 57

Alla nyheter