Procera Security är också noga med att i sitt pressmeddelande betona förändringen av ägarskapet inte ändrar gällande affärsidé, de åtaganden som larmcentralen har idag. LLC kommer därmed att fortsätta att drivas som en oberoende larmcentral och mottaga samt förmedla alla typer av larm till offentliga verksamheter, publika och privata företag samt privatpersoner.

Prosero Security har uttalat en stark ambition att inte bara behålla affärsidén, utan att också jobba aktivt för att utveckla erbjudandet med nya tjänster, och därmed skapa ännu starkare band och värden för partners och kunder. LLC kommer att drivas vidare som ett fristående bolag inom Prosero Security. De andra bolagen inom Prosero Security kommer att ses som installationspartners på samma sätt som andra, ingen överföring om befintliga åtaganden kommer att ske till dessa.