Prosero förvärvar Uppsala Säkerhetsteknik AB i Sverige

2022/04/21

Prosero förvärvar Uppsala Säkerhetsteknik AB i Uppsala och får därigenom geografisk närvaro på ytterligare en viktigt ort och en spännande tillväxtmarknad. Uppsala Säkerhetsteknik har ett brett kunderbjudande inom lås- och passersystem, brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning samt datanät- och elinstallationer.

Uppsala Säkerhetsteknik grundades 2004 av Fredrik Jansson och Johan Wennertorp. De erbjuder kompletta säkerhetslösningar till kommun, landsting, företag, fastighetsägare samt industrier i dess närområde. Långvariga samarbeten med både kunder och samarbetspartners, i kombination med nytillkomna relationer har skapat ett stabilt kundunderlag och gett Uppsala Säkerhetsteknik en marknadsledande position. Försäljningen drivs av både anbudsbaserade projekt och eftermarknads-service, där stor del av försäljningen är baserad på service och ramavtal. De tolv anställda utgår ifrån huvudkontoret i centrala Uppsala. Under 2021 omsatte bolaget närmare 27 miljoner SEK.

”Uppsala Säkerhetstekniks affärsidé är att erbjuda högsta säkerhet och bästa service. Det har lett oss fram till den starka marknadsposition och den trogna kundbas som vi har idag. Som en del av Prosero kommer vi även i framtiden att kunna driva vidare verksamheten på samma sätt, under samma varumärke och med samma kompetenta personal”, säger Fredrik Jansson, VD, Uppsala Säkerhetsteknik.Vi behåller det lokala ledarskapet och fortsätter att erbjuda den höga servicenivå som våra kunder är vana vid. Genom nya samarbeten med de starka bolagen inom Prosero får vi fler utvecklingsmöjligheter som kommer att gynna vår tillväxt. Vi ser fram emot många nya spännande samarbeten framöver.”

”Vi är stolta över att kunna välkomna Uppsala Säkerhetsteknik till Prosero. De kommer att bidra med sin expertkunskap och i ett område där vi inte haft lokal närvaro tidigare och vi ser stora möjligheter till samarbeten internt i koncernen”, säger Johan Norrbrink vid Prosero. ”Deras strävan efter att vara ett verkligt stöd för kunderna och dess höga fokus på service ligger helt i linje med Proseros filosofi. De kommer att passa mycket väl in i organisationen.”


Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på över 100 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Den samlade omsättningen uppgår till över 2 600 MSEK.

Kontaktpersoner:

Johan Norrbrink
Prosero Security Group AB
johan.norrbrink@prosero.com
+46 70 600 86 62

Fredrik Jansson
VD, Uppsala säkerhetsteknik AB
fredrik@ust.se
+46 70 663 93 84

Alla nyheter