Prosero förvärvar Norrbottens Larm

2022/04/07

Norrbottens Larmkonsult är en ledande leverantör av säkerhetsteknik i Norrbotten. Företaget har ett brett tjänsteerbjudande och stark marknadsposition. Norrbottens Larmkonsult med kontor i Boden och Luleå är Proseros första etableringar i Norrbotten. Genom att ansluta till Prosero ges Norrbottens Larmkonsult ännu bättre framtidsutsikter på den expanderande marknaden i norra Sverige.

Norrbottens Larmkonsult (i folkmun Norrbottens Larm) grundades 1996 av dess nuvarande ledare Patric Falk. Genom åren har verksamheten utvecklats till att bli en ledande säkerhetsleverantör i Norrbotten, med ett mycket starkt team av erfarna medarbetare. Företaget har kontor i Boden och Luleå och kunder runt om i Norrbotten och Västerbotten. Företaget kännetecknas av hög servicenivå och gott rykte på marknaden. Företagets kunder består av bland annat industrier, fastighetsbolag, byggbolag och offentliga organisationer. Bolagets omsättning uppgick 2021 till ca 27 miljoner SEK.

­”Genom att ansluta till Prosero Security Group ges Norrbottens Larm ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Vi upplever att vi är omtyckta av våra kunder och genom Prosero kommer vi att kunna spetsa vårt erbjudande ytterligare framöver. Sammantaget gör det att jag ser mycket ljust på framtiden för Norrbottens Larm”, säger Patric Falk, VD på Norrbottens Larm.

”Norrbottens Larm är ett mycket välskött bolag med nöjda kunder och mycket duktiga medarbetare. Bolaget verkar på en intressant och växande marknad där Prosero inte tidigare haft närvaro. Detta, i kombination med bolagets höga servicekänsla och lyhördhet för marknadens behov, gör att de passar perfekt in i Prosero. Vi är mycket glada över att kunna välkomna dem in i gruppen. Deras kompetens och geografiska närvaro kommer att vara en stor tillgång och mycket värdefullt både för Prosero och för säkerhetskunder i Sverige”, säger Ragnar Thulin vid Prosero.

För mer information, kontakta

Ragnar Thulin
Prosero Security Group AB
ragnar.thulin@prosero.com

Patric Falk
Norrbottens Larm
patric.falk@norrbottenslarm.com


Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på över 100 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Den samlade omsättningen uppgår till över 2 600 MSEK.

Alla nyheter