Prosero förvärvar Lukitustekniikka-STY Oy och stärker positionen i södra Finland

2021/07/09

Prosero stärker närvaron runt Kotka och Hamina i södra Finland genom förvärv av Lukitustekniikka-STY Oy. Bolaget grundades 1979 och erbjuder tjänster inom installation, projektledning, service och underhåll och har en bred kompetens inom lås och passersystem, dörrautomatik, larm, brand och CCTV.

Bolaget har konsekvent under många års tid levererat ett starkt resultat med god förtjänst och etablerat en stark ställning som en av de ledande aktörerna i branschen. Lukitustekniikka har byggt upp en attraktiv kundbas med starka relationer till regionens bygg- och fastighetsbolag och omsatte EUR 3 miljoner 2020 med 17 anställda som utgår från bolagets kontor i Kotka och Hamina.

”Under åren har företaget utvecklats till en stor leverantör av lås och säkerhetssystem. Vi har alltid haft en stark vilja att ligga i framkant inom branschen och en önskan att utveckla verksamheten till nytta för våra kunder. Den nya ägarstrukturen stärker företagets konkurrenskraft och gör det möjligt för oss att växa även i framtiden. Lukitustekniikkas verksamhet kommer att fortsätta i Kotka och Hamina som tidigare, plus att vi nu har ett betydande stöd från koncernen Prosero”, säger Jukka Lilja och Matti Laitila, verksamhetschefer för Lukitustekniikka-STY Oy.

”Vi är stolta över att kunna välkomna Lukitustekniikka till Prosero. De har en stark marknadsposition i en region som är strategiskt viktig för oss. Tillsammans kompletterar de vår befintliga verksamhet väl och stärker vår leveransförmåga i attraktiva projekt”, kommenterar Fredrik Gren, VD, Prosero Security Group AB.


Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 89 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 53 platser i Sverige, 25 platser i Norge, 6 platser i Danmark och 5 platser i Finland. Den samlade omsättningen uppgår till nära 2 000 MSEK.

Kontaktpersoner:

Fredrik Gren
VD, Prosero Security Group AB
fredrik.gren@prosero.com
+46 705 116 499

Matti Laitila
Verksamhetschef, Lukitustekniikka-STY Oy
matti.laitila@lukitustekniikka.fi
+358 405 433 177

Jukka Lilja
Verksamhetschef, Lukitustekniikka-STY Oy
jukka.lilja@lukitustekniikka.fi
+358 445 013 297

Alla nyheter