Prosero Security har därmed på mindre än ett år som aktiv företagsgrupp attraherat totalt femton lokalt starka och fristående bolag inom säkerhetsbranschen i Sverige och Norge för att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt tillsammans.

Låssmeden Sven Alexandersson AB i Göteborg är en totalleverantör av säkerhetsprodukter med projektering, försäljning, installation och service. Företaget grundades på 30-talet och har 18 anställda,

Swedsecur i Helsingborg, Stockholm och Malmö är ett kunskapsintensivt företag som startade 1990 som Svagströmsservice. Redan då var företaget specialiserat på att integrera olika programvaror och system så att de kommunicerar med och stödjer varandra. Genom åren har verksamheten renodlats till att mer och mer handla om systemintegration av olika IT-, larm-, passage-, övervaknings- och säkerhetslösningar, både inomhus och för de områden som omger verksamheten.

Ingmar och Stefan Alexandersson, tidigare ägare på Låssmeden Sven Alexandersson liksom Henrik Johansson, VD på Swedsecur är väldigt samstämmiga i orsakerna till deras beslut att gå in i Prosero.