Prosero förvärvar Ajan Lukko i Finland

2022/04/13

Prosero fortsätter expansionen i Finland och stärker positionen i Pirkanmaa genom det senaste förvärvet av Ajan Lukko Oy. Bolaget är en helhetsleverantör inom teknisk säkerhet och finns etablerade i Tammerfors.

Ajan Lukko är ett anrikt familjeföretag som grundades 1970 och övertogs år 1987 av andra generationens entreprenörer Ari Karjalainen, Esa Karjalainen och Mia Toivonen som tillsammans drivit bolaget framgångsrikt sedan dess. Bolaget grundades som en traditionell låssmed och har över tiden breddat utbudet och introducerat ett helhetserbjudande som inkluderar produkter och tjänster inom mekaniska och elektroniska lås, dörrtelefoni, passersystem, dörrautomatiker, inbrottslarm, brandlarm och övervakning.

Bolaget har uppvisat en stark historik med god tillväxt och lönsamhet och genom åren etablerat en ledande position i marknaden med ett gott rykte och varumärke. Försäljningen drivs framför allt av ett fokus på eftermarknad och service med återkommande uppdrag från en lojal kundbas med långtgående relationer till kunder inom offentlig verksamhet, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsbolag och näringsliv samt regionens byggbolag. Med en stark orderbok och ett antal viktiga nyanställningar i närtid står bolaget redo att möta en ökad efterfrågan vilket borgar för en fortsatt god utveckling. Under det senaste räkenskapsåret omsatte bolaget närmare 4,5 miljoner euro med 26 anställda som utgår från bolagets kontor i Tammerfors.

“Prosero är ett välkänt namn och den snabbast växande säkerhetsaktören på den finska marknaden, såväl som i övriga Norden. Att gå samman med Prosero stärker vår leveransförmåga till våra kunder och skapar nya möjligheter för oss att fortsätta utvecklas och växa. Den finska bolagsgruppen inom Prosero är välkända lokala marknadsledare, vilket var en viktig faktor för oss i beslutet att ansluta oss till Prosero. Vi vill fortsätta verka vid frontlinjen i utvecklingen av industrin och kommer att fortsätta betjäna våra kunder i Pirkanmaa-regionen med stor entusiasm och hängivenhet. Vi är exalterade och ser mycket fram emot den gemensamma resan vi har framför oss”, säger Ari Karjalainen på Ajan Lukko.

Ajan Lukko är ett mycket välskött bolag med en imponerande historik och som byggt upp en stark ställning i Pirkanmaa-regionen, där Prosero finns etablerade sedan tidigare. Vi ser stor tillväxtpotential där Ajan Lukko kompletterar vår befintliga verksamhet väl och tillsammans befäster vi en ledande ställning i marknaden”, säger Sebastian Ryman vid Prosero.

Läs mer om Ajan Lukko här!För mer information, kontakta

Sebastian Ryman
M&A, Prosero Security Group AB
sebastian.ryman@prosero.com

Ari Karjalainen
VD, Ajan Lukko Oy
ari.karjalainen@ajanlukko.fi


Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på över 100 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Den samlade omsättningen uppgår till över 2 600 MSEK.

Alla nyheter