Foto Elin Harstad Iversen/Ringerikes blad

Port Øst ansluter till Prosero Security Group

2023/03/21

Port Øst AS är en norsk portspecialist som erbjuder skräddarsydda portar, brandgardiner, bommar- och grindlösningar för privat och offentlig verksamhet. Förvärvet stärker Proseros helhetserbjudande inom accesskontroll.

Port Øst AS grundades 2018 som en familjeägd verksamhet av dess nuvarande VD Thore Lerfaldet. Med mycket lång erfarenhet från branschen, goda relationer till ledande tillverkare och ett starkt team, har Port Øst byggt upp ett gott rykte och skapat nära samarbeten med kunderna. Deras skräddarsydda lösningar för portar, brandgardiner, bommar, grindar, rullgaller och garagedörrar, återfinns i många ​industrifastigheter, parkeringsanläggningar och bostadsrättföreningar över hela sydöstra Norge. Med totalansvar för allt från projektering och installation till årligt underhåll och service säkras högsta kvalitet på systemen.

Prosero har idag en bred portfölj av integrerade system för att på ett säkert och effektivt sätt hantera access och flödet kopplat till fastigheter. Erbjudandet som Port Øst tillhandahåller efterfrågas i allt högre grad av Proseros kunder då produkterna blir alltmer sammankopplade och integrerade. Förvärvet öppnar därmed upp för spännande möjligheter där Prosero nu på ett ännu bättre sätt kan tillhandahålla helhetslösningar och ett bättre kunderbjudande.

Verksamheten omsatte 35,5 MNOK under 2022. De 7 anställda utgår från huvudkontoret i Solihøgda i Hole och verkar över hela sydöstra Norge.

– Vi strävar alltid efter att ligga i framkant både vad gäller teknik och service, vilket är en av grunderna till vår fina utveckling, säger Thore Lerfaldet, VD på Port Øst. Säkerhetsbranschen utvecklas nu snabbt och som en del av Prosero kommer vi att stå starkare när vi fortsätter att forma vårt erbjudande. Med vår unika expertis kommer vi att kunna bistå gruppen med spetskompetens och vi ser fram emot de spännande samarbeten som detta kommer att resultera i.

Portar, bommar, garagedörrar och grindar är viktiga delar i skyddet av en fastighet och de kräver mycket noggrann anpassning till lokala förhållanden och specifika användningsområden. Genom förvärvet av Port Øst får vi in en framstående portspecialist med ett tjänsteutbud som kommer att tillföra värde till hela gruppen, säger Andreas Setting, Country manager, Prosero. Detta segment är mycket nära förknippat med Proseros övriga tjänsteutbud inom åtkomstkontroll, styrsystem, kameraövervakning, lås och beslag. Vi är mycket glada att Port Øst AS nu är en del i gruppen.

Om Prosero Security Group

Prosero är Nordens ledande leverantör av teknisk säkerhet med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på över 120 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Prosero består av lokalt ledande säkerhetsverksamheter som förenar det mindre företagets närhet och snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet och digitala kunnande. Prosero tillhandahåller kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Den samlade omsättningen uppgår till över 3,2 miljarder SEK.

Foto: Elin Harstad Iversen/Ringerikes blad

Kontaktpersoner

Andreas Setting
Country manager Norge, Prosero
Mail: andreas.setting@prosero.com
Tel: +47 920 71 999

Thore Lerfaldet
VD, Port Øst AS
Mail: thore@portost.no
Tel: +47 911 05 923

Alla nyheter