Genom tätt samarbete mellan systerbolagen kommer Zenita tillhandahålla Pacoms hela produktportfölj till Prosero Security koncernen. Zenita som under senaste åren byggt upp en gedigen erfarenhet ifrån flera större framgångsrika Unison installationer, kommer att ansvara för uppbyggnaden av kompetens samt logistik och distribution hos systerbolagen.

– Tillsammans med våra systerbolag kan vi med detta utökade samarbete nå ut på flera orter i landet. Den välkända Unison-plattformen utvecklas ständigt med nya gränssnitt och smarta funktioner. Samarbetet med Pacom är därför mycket viktigt för vår framtida strategi, kommenterar Lars Lundgren, VD på Zenita Security.