Prosero förvärvar marknadsledande bolag med starka ledare. Genom Proseromodellen, en affärsmodell med decentraliserad styrning, drivs bolagen vidare i samma anda och under samma varumärke av den lokala ledaren, men nu med stöd av den större gemenskapen och alla fördelar som den erbjuder. Operativa och strategiska beslut tas lokalt i bolagen utifrån deras egen marknad, i nära anslutning till kunderna. Det ger snabbfotade bolag där entreprenörsanda, teknisk expertis och

kundkännedom för utvecklingen framåt med stöd av den stora koncernen. Med lokal närvaro och nära relation med kunderna i kombination med ett stort nätverk av märkesoberoende experter, skapas framgångsrika och marknadsledande säkerhetslösningar.

Tillsammans skapar vi en unik plattform för framgångsrika säkerhetsbolag och mycket attraktiva kunderbjudanden

Det här är Proseromodellen

Proseromodellen

1. Attrahera och utveckla framgångsrika bolag

Prosero attraherar de mest framgångsrika aktörerna genom att erbjuda en tillväxtplattform med decentraliserad styrning i kombination med den stora koncernens fördelar. Viktiga operativa och strategiska beslut tas lokalt i bolagen samtidigt som stöd ges genom gemensamma initiativ. Det ger en snabbfotad organisation där entreprenörsanda och genuin förståelse för marknaden driver utvecklingen framåt.

2. Skapa attraktiva kunderbjudanden för lojala kunder

Via nära partnersamarbeten mellan Prosero-bolag läggs fler tjänster till i det totala kunderbjudandet. Bolagen kan därigenom ta sig an mer komplexa affärer, erbjuda nya digitala tjänster och expandera in i nya kundsegment. Med märkesoberoende expertkunskap inom flera områden och djupgående förståelse kring kundernas behov, skräddarsys framgångsrika säkerhetslösningar som lägger grunden till långvariga samarbeten och lojala, återkommande kunder.

3. Utvecklas genom erfarenhetsutbyte

Prosero följer bolagens utveckling nära och synliggör framgångsfaktorer vilket ger värdefulla insikter och lärdomar som delas mellan bolagen. Genom kontinuerlig dialog, samarbeten och möten bolag emellan, skapas forum för kunskapsdelning och kompetensutveckling. Stöd kring finansiell styrning och planering ger tydlighet och bidrar till att bolagen når uppsatta mål och förväntningar.

4. Erbjuda fördelar genom gemensamma initiativ

Via den större gemenskapens förhandlingskraft, får bolagen ta del av fördelaktiga centrala initiativ. Det ger större konkurrenskraft och fler vunna affärer. Gemensamma initiativ inom digital marknadsföring öppnar nya plattformar för kundmöten och synliggör bolagen digitalt. Prosero Academy är Proseros utbildningssatsning, med målet att höja organisationens samlade kompetens och bygga en attraktiv arbetsplats.

”Vi har lyckats behålla det lilla bolagets snabbhet och höga kundservice samtidigt som vetskapen om att det finns en större grupp bakom ger en ökad trygghet för både kunder och medarbetare.”

”Under våra första 18 månader med Prosero har vi ökat både vinst och omsättning med mer än 50%.”

Läs mer om vad våra bolag tycker