Prosero har bildats under kort tid och med hög tillväxttakt. Samtidigt har bolagen i vår familj en samlad historia som överstiger 1000 verksamma år.

2017

Maj
Lokalt ledande lås- och säkerhetsföretag i Sverige och Norge går samman och bildar Prosero Security Group. Gruppen utgörs från starten av 8 fristående säkerhetsbolag i Sverige och Norge. Dessa är Axlås Solidlås i Kista, Beslag-Consult i Trondheim, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Farsta Lås, Låshuset Sikkerhetssenter i Oslo, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage i Örebro/Karlskoga/Karlstad och Zenita i Årsta.
Juli
Passera i Jönköping går med i gruppen. Proseros tjänsteerbjudande i Sverige förstärks därmed inom kärnområdena lås- och passersystem, brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning.
September
Citylåset i Kristianstad blir en del av Prosero. Med Citylåsets starka marknadsposition i nordöstra Skåne utvidgas Proseros kunderbjudande och geografiska närvaro i en prioriterad region.
Oktober
LH Alarm i Stockholm går med i gruppen. Prosero adderar därmed specialistkompetens inom inbrottslarm och kameraövervakning. Proseros marknadsposition i Stockholmsregionen förstärks ytterligare genom LH Alarms trogna kundbas.
November
OpenUp i Jönköping blir en del av Prosero. Med OpenUp’s värdefulla kompetens inom tillväxtområdet dörrautomatik får Prosero ett eget kompetenscenter samtidigt som OpenUp får möjlighet att vidareutvecklas.
December
Lövestad Larmcentral (LLC) i Tomelilla går med i gruppen. Proseros tjänsteerbjudande expanderas därmed till att innefatta larmcentralstjänster över hela Sverige.

2018

Februari
Låssmeden Sven Alexandersson i Göteborg blir en del av Prosero. Med en anrik historia som låssmed har bolaget utvecklats till en totalleverantör inom säkerhet och för Proserogruppen skapas en stark plattform i Göteborgsregionen.

Swedsecur i Helsingborg går med i gruppen. Prosero förstärks med Swedsecurs specialistkompetens inom systemintegration av säkerhetslösningar och expanderar sin närvaro i såväl Skåne som Stockholmsregionen.
Maj
Rikstvåans Låsservice i Uddevalla går med i Prosero. Med sin lokalt mycket starka marknadsposition och breda kunnande inom mekaniska och elektroniska låssystem expanderar Rikstvåan Proseros plattform i regionen.

Låsesmeden Tromsø blir en del av Prosero. Stark lokal förankring, gott anseende och hög teknisk kompetens inom lås- och passersystem kännetecknar bolaget. Proseros tjänsteerbjudande i Nordnorge utökas betydligt genom att Låsesmeden Tromsø ansluter sig till gruppen.
Juni
Romerike Låsservice i Oslo går med i gruppen. Prosero expanderar sin norska verksamhet ytterligare och breddar sitt utbud av säkerhetstjänster i området Oslo och Akershus. Romerike Låsservice har under relativt kort tid vuxit sin verksamhet med hög takt och mycket god kompetens inom lås- och passersystem.
Juli
Bodø Sikkerhet och Lås (BSL) i Bodø blir en del av gruppen. Prosero accelererar sin tillväxt på den norska marknaden och bygger ut sitt tjänsteerbjudande med hjälp av den kompetens som finns inom BSL.
Oktober
Begelås i Stockholm går med i gruppen. Prosero förstärker därmed sin marknadsposition i Stockholmsregionen. Begelås breddar Proseros samlade erbjudande med sitt mångåriga kunnande och sina nära kundrelationer.

2019

Januari
Cadsafe Brandservice i Borås blir en del av gruppen. Proseros samlade säkerhetserbjudande i Sverige utvidgas därmed till att inkludera brandskydd. Cadsafe erbjuder sina kunder en helhetslösning med bl.a. serviceavtal på brandredskap, utbildningar och konsulttjänster. Bolaget ritar dessutom på egen hand sina brandskyddsritningar och utrymningsplaner. Ett aktivt samarbete med flera Proserobolag inleds och kompetensdelning når många av gruppens kunder.
Mars
Dalek Lås & Larm i Trollhättan går med i Prosero. Familjeföretag med anrik historia som idag är en komplett lås- och säkerhetsleverantör i Västsverige med butik och kontor i både Trollhättan och Kungshamn. Gruppens tjänsteerbjudande i Fyrstadsregionen och Göteborg expanderas.

Safetytech i Göteborg blir en del av Prosero. Bolaget har under de senaste 10 åren etablerat sig som en anförtrodd säkerhetspartner för stora och små kunder i Göteborgsregionen. Safetytech levererar systemlösningar och produkter inom brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning. Proseros marknadsposition i Västsverige förstärks och Safetytech’s specialistkompetens inom brandlarm utökar kunderbjudandet för de svenska Proserobolagen.
April
Dala Lås & Larm och CFS Larm i Dalarna går med i Prosero. Företagsgruppen Dala Lås & Larm, som utöver Dala Lås består av Falu Lås & Nyckelservice och CFS Larm, har en marknadsledande position i Dalarna och finns idag på fem orter: Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand och Mora. Bolaget hjälper sina kunder med lås, larm, kameraövervakning, trygghetslarm, inbrottsskydd och andra tjänster som rör säkerhet. Proseros räckvidd i Sverige utökas därmed betydligt och en ny regional plattform formas.

Axel Group i Stockholm blir en del av Prosero. Företaget är i dagsläget en av Sveriges ledande och rikstäckande leverantörer inom personsäkerhetslösningar. Med fokus på helhetstjänster och tekniska lösningar inom arbetsmiljö och personsäkerhet breddar Axel Group Proseros samlade kunderbjudande för offentlig och privat sektor. Utnämnda i 2018 till ett Superföretag av Veckans Affärer och ett Gasellföretag av Dagens Industri förses Axel Group genom sina systerbolag i Prosero med utökade resurser, ett större nätverk av samarbetspartners och en tydligare lokal närvaro.
Juni
Lås & Nyckel i Gävle går med i Prosero. Med lång erfarenhet och stark lokal förankring i Gävleborg med omnejd ger bolaget Proserogruppen utökad närvaro och kompetens i regionen. Gävlebolagets historia har legat i mekaniska lås och säkerhetsprodukter men med förändrade kundbehov utgör idag elektronisk säkerhet och passersystem den huvudsakliga delen av verksamheten. Med Prosero i ryggen ser Lås & Nyckel i Gävle att de blir en ännu starkare aktör i regionen och genom aktivt samarbete med bl.a. Dala Lås & Larm i Dalarna kan de utvidga sitt kunderbjudande.

Lexow Låsservice i Moss blir en del av gruppen. Prosero expanderar därmed sin norska verksamhet och samlade tjänsteerbjudande i regionerna Oslo, Akershus och Østfold. Lexow har sin historik inom mekanisk säkerhet men växer idag snabbt inom elektronisk och digital säkerhet. Bolagets goda anseende grundar sig i en stark servicekultur samt bred kompetens hos medarbetarna.