Under de senaste åren har Prosero haft stark tillväxt vilket bidragit till att kompetens och lokal närvaro förstärkts ytterligare genom att ett antal verksamheter anslutit till Prosero, enade mot målet att skapa norra Europas ledande säkerhetsföretag.

2017

Maj

Lokalt ledande lås- och säkerhetsföretag i Sverige och Norge går samman och bildar Prosero Security Group. Gruppen utgörs från starten av 8 fristående säkerhetsbolag i Sverige och Norge. Dessa är Axlås Solidlås i Kista, Beslag-Consult i Trondheim, Borås & Kungsbacka Lås & SäkerhetFarsta LåsLåshuset Sikkerhetssenter i Oslo, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage i Örebro/Karlskoga/Karlstad och Zenita i Årsta.

Juli

Passera i Jönköping går med i gruppen. Proseros tjänsteerbjudande i Sverige förstärks därmed inom kärnområdena lås- och passersystem, brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning.

September

Citylåset i Kristianstad blir en del av Prosero. Med Citylåsets starka marknadsposition i nordöstra Skåne utvidgas Proseros kunderbjudande och geografiska närvaro i en prioriterad region.

Oktober

LH Alarm i Stockholm går med i gruppen. Prosero adderar därmed specialistkompetens inom inbrottslarm och kameraövervakning. Proseros marknadsposition i Stockholmsregionen förstärks ytterligare genom LH Alarms trogna kundbas.

November

OpenUp i Jönköping blir en del av Prosero. Med OpenUp’s värdefulla kompetens inom tillväxtområdet dörrautomatik får Prosero ett eget kompetenscenter samtidigt som OpenUp får möjlighet att vidareutvecklas.

December

Lövestad Larmcentral (LLC) i Tomelilla går med i gruppen. Proseros tjänsteerbjudande expanderas därmed till att innefatta larmcentralstjänster över hela Sverige.

2018

Februari

Låssmeden Sven Alexandersson i Göteborg blir en del av Prosero. Med en anrik historia som låssmed har bolaget utvecklats till en totalleverantör inom säkerhet och för Proserogruppen skapas en stark plattform i Göteborgsregionen.

Swedsecur i Helsingborg går med i gruppen. Prosero förstärks med Swedsecurs specialistkompetens inom systemintegration av säkerhetslösningar och expanderar sin närvaro i såväl Skåne som Stockholmsregionen.

Maj

Rikstvåans Låsservice i Uddevalla går med i Prosero. Med sin lokalt mycket starka marknadsposition och breda kunnande inom mekaniska och elektroniska låssystem expanderar Rikstvåan Proseros plattform i regionen.

Låsesmeden Tromsø blir en del av Prosero. Stark lokal förankring, gott anseende och hög teknisk kompetens inom lås- och passersystem kännetecknar bolaget. Proseros tjänsteerbjudande i Nordnorge utökas betydligt genom att Låsesmeden Tromsø ansluter sig till gruppen.

Juni

Romerike Låsservice i Oslo går med i gruppen. Prosero expanderar sin norska verksamhet ytterligare och breddar sitt utbud av säkerhetstjänster i området Oslo och Akershus. Romerike Låsservice har under relativt kort tid vuxit sin verksamhet med hög takt och mycket god kompetens inom lås- och passersystem.

Juli

Bodø Sikkerhet og Lås (BSL) i Bodø blir en del av gruppen. Prosero accelererar sin tillväxt på den norska marknaden och bygger ut sitt tjänsteerbjudande med hjälp av den kompetens som finns inom BSL.

Oktober

Begelås i Stockholm går med i gruppen. Prosero förstärker därmed sin marknadsposition i Stockholmsregionen. Begelås breddar Proseros samlade erbjudande med sitt mångåriga kunnande och sina nära kundrelationer.

2019

Januari

Cadsafe Brandservice i Borås blir en del av gruppen. Proseros samlade säkerhetserbjudande i Sverige utvidgas därmed till att inkludera brandskydd. Cadsafe erbjuder sina kunder en helhetslösning med bl.a. serviceavtal på brandredskap, utbildningar och konsulttjänster. Bolaget ritar dessutom på egen hand sina brandskyddsritningar och utrymningsplaner. Ett aktivt samarbete med flera Proserobolag inleds och kompetensdelning når många av gruppens kunder.

Mars

Dalek Lås & Larm i Trollhättan går med i Prosero. Familjeföretag med anrik historia som idag är en komplett lås- och säkerhetsleverantör i Västsverige med butik och kontor i både Trollhättan och Kungshamn. Gruppens tjänsteerbjudande i Fyrstadsregionen och Göteborg expanderas.

Safetytech i Göteborg blir en del av Prosero. Bolaget har under de senaste 10 åren etablerat sig som en anförtrodd säkerhetspartner för stora och små kunder i Göteborgsregionen. Safetytech levererar systemlösningar och produkter inom brandlarm, inbrottslarm och kameraövervakning. Proseros marknadsposition i Västsverige förstärks och Safetytech’s specialistkompetens inom brandlarm utökar kunderbjudandet för de svenska Proserobolagen.

April

Dala Lås & Larm och CFS Larm i Dalarna går med i Prosero. Företagsgruppen Dala Lås & Larm, som utöver Dala Lås består av Falu Lås & Nyckelservice och CFS Larm, har en marknadsledande position i Dalarna och finns idag på fem orter: Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand och Mora. Bolaget hjälper sina kunder med lås, larm, kameraövervakning, trygghetslarm, inbrottsskydd och andra tjänster som rör säkerhet. Proseros räckvidd i Sverige utökas därmed betydligt och en ny regional plattform formas.

Axel Group i Stockholm blir en del av Prosero. Företaget är i dagsläget en av Sveriges ledande och rikstäckande leverantörer inom personsäkerhetslösningar. Med fokus på helhetstjänster och tekniska lösningar inom arbetsmiljö och personsäkerhet breddar Axel Group Proseros samlade kunderbjudande för offentlig och privat sektor. Utnämnda i 2018 till ett Superföretag av Veckans Affärer och ett Gasellföretag av Dagens Industri förses Axel Group genom sina systerbolag i Prosero med utökade resurser, ett större nätverk av samarbetspartners och en tydligare lokal närvaro.

Juni

Lås & Nyckel i Gävle går med i Prosero. Med lång erfarenhet och stark lokal förankring i Gävleborg med omnejd ger bolaget Proserogruppen utökad närvaro och kompetens i regionen. Gävlebolagets historia har legat i mekaniska lås och säkerhetsprodukter men med förändrade kundbehov utgör idag elektronisk säkerhet och passersystem den huvudsakliga delen av verksamheten. Med Prosero i ryggen ser Lås & Nyckel i Gävle att de blir en ännu starkare aktör i regionen och genom aktivt samarbete med bl.a. Dala Lås & Larm i Dalarna kan de utvidga sitt kunderbjudande.

Lexow Låsservice i Moss blir en del av gruppen. Prosero expanderar därmed sin norska verksamhet och samlade tjänsteerbjudande i regionerna Oslo, Akershus och Østfold. Lexow har sin historik inom mekanisk säkerhet men växer idag snabbt inom elektronisk och digital säkerhet. Bolagets goda anseende grundar sig i en stark servicekultur samt bred kompetens hos medarbetarna.

Juli

Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele och ADS blir en del av Prosero Security Group. Säkerhetsteknik är ett säkerhetsföretag med en stark lokal förankring i Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet.

Oktober

Låsservice Ålesund AS blir det sjunde norska bolaget att gå med i Prosero Security Group. Låsservice startade i Ålesund 2006 och är idag en komplett leverantör av säkerhetssystem till både privat och offentlig sektor i och omkring regionen Møre och Romsdal.

Lockit AS från Bergen blir en del av Prosero Security Group som därmed är etablerade på nio platser i Norge. Lockit är en totalleverantör av säkerhets­system i Bergen och Hordaland.

December

Prosero går in i Danmark – ACTAS ansluter till gruppen. ACTAS är en rikstäckande totalleverantör av säkerhetssystem till privata företag och offentlig sektor i Danmark. Företaget utvecklar, integrerar och underhåller säkerhetslösningar inom områdena kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och dörrautomatik.

2020

Januari

Prosero tar ett kliv in på den finska marknaden, när säkerhetsföretaget Arvolukko OY med 65 medarbetare förvärvas. Samtidigt blir Sveriges enda renodlade digitala låssmed, Samuelsson & Partner AB, en del av Proserofamiljen, liksom norska Aker Lås og Nøkkel AS.

Februari

Ny medlem av Proserofamiljen blir norska Automatikk-Service AS, en E-kom-certifierad säkerhetsleverantör med bland annat egenutvecklade drifts- och molntjänster för passagesystem.

Även Montageservice i Kalmar AB tar klivet in i Prosero och tillför sina kunskaper inom skjutdörrs-, slagdörrs- och karusellautomatik.

Mars

Sickla Låsteknik AB ansluter till Prosero. Den Stockholmsbaserade företagsgruppen består av företagen Sickla Låsteknik AB, Haninge Låsteknik AB och Låskomfort AB och erbjuder lösningar som omfattar elektronisk och mekanisk säkerhet.

Juni

Hässleholms Låssmed AB blir en del av Proserofamiljen och stärker Proseros marknadsposition i nordöstra Skåne. Hässleholms Låssmed bidrar bland annat med sitt erbjudande om service och installation av larmklassade anläggningar.

Öbacka Tele & Larm och Sundsvalls El & Larmservice AB går också med i Prosero. Med förvärvet stärker Prosero sin position i Norrland, och vässar sitt erbjudande inom brand och elektronisk säkerhet.

September

Ny medlem av Proserofamiljen blir norska Securinord AS. Prosero stärker med förvärvet sin position i Nordnorge ytterligare och blir ännu bredare inom elektronisk och digital säkerhet som inbrottslarm och kameraövervakning i Norge.

Oktober

Låssmeden i Norrköping AB går med i Prosero. Med förvärvet stärker Prosero sin position i Östergötland och får fina möjligheter till nya samarbeten i regionen.

Creab Säkerhet AB blir en del av Proserogruppen och sätter Karlskrona på Proserokartan. Ett välkommet tillskott för kunder med höga krav på säkerhet och helhetslösningar.

November

Den Oslobaserade övervaknings- och accesspecialisten SSP Sikkerhet ansluter till Prosero. En förstärkning av Prosero-teamet i Norge gällande både kompetens och leveranskapacitet.

December

Den anrika finska låssmeden Avain-Asema, som grundades 1968, ansluter till Prosero och blir en solid och välkommen förstärkning i Helsingfors.

All-Round Låsservice med butik i centrala Lund ansluter till Prosero. En förstärkning för Lund och Malmö, men även för resten av Skåne.

Prosero Security Group fortsätter att växa strategiskt inom brandskydd, och nu ansluter Norsk Brannvern som tillhandahåller brandinspektioner och brandutrustning främst till bostadsrättsföreningar i Norge och har en ledande ställning i flera regioner.

2021

Februari

Säkerhetsföretaget Larmatic ansluter till Prosero. Verksamheten är Stockholmsbaserad och tjänsterna kretsar kring inbrottslarm, kameraövervakning och accesslösningar. Varumärket Larmatic har anor från 1964 och företaget har sedan grundandet utmärkt sig som en lokal och kompetent säkerhetsaktör i svenska huvudstaden med omnejd.

Mars

Prosero förvärvar Dørautomatikk och stärker därmed positionen inom dörrautomatiker i hela Norge och vår marknadsposition på Sör- och Östlandet.

Prosero växer i Finland genom förvärv av Turvatalo i Helsingforsregionen. Förvärvet innebär en utökning av kompetens och leveransförmåga för Prosero i Finland inom lås, larm och övervakning.

April

Prosero förvärvar Asker Lås AS och stärker därmed sin position i Oslo. Asker Lås har bred kompetens inom teknisk säkerhet, lås och åtkomstkontroll.

Prosero förvärvar Exista Säkerhet AB och stärker sin position i Stockholmsregionen. Exista har en bred kompetens inom tekniska säkerhetslösningar, såsom integrerade system, passersystem, larm, kamerabevakning och lås.

Juni

Prosero förvärvar Södra vägens Låsservice AB och stärker sin position i Göteborgsregionen. Södra vägens Låsservice är ett anrikt företag som grundades redan 1966 och har idag en bred kompetens inom säkerhets­lösningar med fokus på lås, passersystem, dörrautomatiker, värdeförvaring och service.

Prosero stärker sin position i Osloregionen genom förvärv av Hemer Lås & Dørtelefon AS. Hemer Lås & Dørtelefon grundades 1978 och fokuserar främst på service och eftermarknad och tillhandahåller ett brett erbjudande inom lås, passersystem och porttelefoni, dörrautomatik samt kameraövervakning.

Prosero stärker närvaron i Osloregionen genom förvärv av Lås & Sikring AS i Elverum. Lås & Sikring grundades 1992 och fokuserar främst på större projekt där de tillhandahåller ett brett erbjudande inom lås- och passersystem och vänder sig främst till byggsektorn.

Juli

Prosero stärker närvaron runt Kotka och Hamina i södra Finland genom förvärv av Lukitustekniikka-STY Oy. Bolaget grundades 1979 och erbjuder tjänster inom installation, projektledning, service och underhåll och har en bred kompetens inom lås och passersystem, dörrautomatik, larm, brand och CCTV.

September

Genom förvärvet av Nordland Lås & Sikkerhet stärker Prosero sin närvaro ytterligare i Nordland. Nordland Lås & Sikkerhet startades 1995 som ett familjebolag och har genom åren upparbetat en stark position och mycket gott rykte i ett stort upptagningsområde i norra Norge.

Oktober

Prosero förvärvar Nordjysk Låseteknik A/S den 1 oktober 2021. Nordjysk Låseteknik integreras i det rikstäckande säkerhetsföretaget ACTAS A/S, som har varit en del av Prosero sedan 2019. Nordjysk Låseteknik A/S är ett traditionsrikt specialföretag som är känt för bra hantverk och god kundservice i hela regionen.

Prosero stärker positionen i södra Finland genom förvärv av Lukkoässä Oy med säte i Lahti och Hollola. Bolaget grundades 1984 och erbjuder tjänster inom installation och driftsättning, service och underhåll och tillhandahåller lösningar inom lås och passersystem, dörrautomatik, porttelefoni, larm och kameraövervakning (CCTV).

November

Prosero förvärvar PAP Group i Finland. PAP Group är en av Nordens största oberoende aktörer inom brandsäkerhetslösningar och en marknadsledare i Finland. PAP Group startades 2006 och är en certifierad helhetsleverantör av brandförebyggande system.

Prosero förvärvar Låsesmeden Finnsnes AS i Norge. Bolaget som grundades 2003 är en viktig aktör i norra Norge och har en väletablerad position.

Prosero förvärvar Avainahjo OY och har nu lokal närvaro på 100 orter över hela Norden. Avainahjo grundades redan 1956 och erbjuder eftermarknadsprodukter och tjänster inom teknisk säkerhet till bostadssektorn.

Prosero stärker positionen i Norge genom förvärv av Buysec AS och Buytec AS. Buysec startades 1994 av Kongsberg group och är idag en totalleverantör av passerkortssystem och tillbehör. Buytec erbjuder ett ekosystem av tjänster och produkter till eventbranschen.

2022

Januari

Prosero förvärvar finska Lukkoluket Oy, som är en helhetsleverantör av tekniska säkerhetslösningar.

Prosero förvärvar El & Fastighetsdrift Stockholm AB, som är en certifierad leverantör av brandlarm samt elektriska installationer och kringtjänster.

Prosero expanderar i Danmark genom förvärvet av låssmeden HARDI-V. HARDI-V är en helhetsleverantör inom teknisk säkerhet och finns etablerade i Randers och Viborg.

April

Prosero förvärvar Norrbottens Larm. Norrbottens Larmkonsult är en ledande leverantör av säkerhetsteknik i Norrbotten.

Prosero förvärvar Ajan Lukko i Finland. Bolaget är en helhetsleverantör inom teknisk säkerhet och finns etablerade i Tammerfors.

Prosero förvärvar Uppsala Säkerhetsteknik AB. Uppsala Säkerhetsteknik har ett brett kunderbjudande inom lås- och passersystem, brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning samt datanät- och elinstallationer.

Maj

Prosero förvärvar Tele-Projekti Oy och THV Tele – ja Hälytysvalvonta Oy i Finland. Företagen driver en av de största larmcentralsverksamheterna i sydvästra Finland. Dessutom erbjuder de avancerade säkerhetslösningar.

Juli

Prosero förvärvar Suomen Turvalukko OY i Finland. Bolaget erbjuder produkter och lösningar inom lås- och passersystem, porttelefoni, dörrautomatik, inbrottslarm och CCTV.

September

Prosero fortsätter tillväxtresan i Norge och genom förvärvet av Lås & Prosjekt AS stärks närvaron i Oslo-regionen ytterligare.

Oktober

Prosero stärker sin närvaro på Jylland i och med att Sikring Nord blir en del av koncernen.

Prosero tar det första steget in i Tyskland då BOFFERDING GmbH bli en del av gruppen.

2023

Januari

Låssmeden KanLås AB ansluter till Prosero Security Group.

Mars

Låssmeden Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy ansluter till Prosero Security Group.

Port Øst ansluter till Prosero Security Group.

April

ST Hälytys ansluter till Prosero Security Group.

Maj

Prosero Security Group förvärvar Etelä-Suomen Hälytintekniikka – en välkänd säkerhetsspecialist.

Prosero stärker närvaron i norra Norge genom förvärvet av Lofoten Låsservice.

Prosero stärker sin närvaro i Norge genom förvärvet av Assistent Partner AS.

Juni

Prosero förvärvar säkerhetsaktörerna AS Brann og Sikringservice samt Lås og Beslag AS.

Juli

AB Norrskydd blir en del av Prosero Security Group.

Nielsen Sikring i Danmark blir en del av Prosero Security Group.

Augusti

Prosero fortsätter sin expansion i Finland genom förvärvet av Emsec Oy.

September

Lås-Arne i Huddinge integreras i LH Alarm.

Norska Lås & Sikring AS ansluter till Prosero Security Group.

Prosero Security Group förvärvar SIKOM Danmark A/S.

November

Prosero förvärvar Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH, en viktig aktör på den tyska säkerhetsmarknaden.

Prosero Security Group förvärvar JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy i Finland, en respekterad familjeägd verksamhet med hög expertis och en bred portfölj av säkerhetstjänster.

2024

Januari

Prosero förvärvar Hyvinkään Turvalukko Oy i Finland, en anrik låssmed som grundades 1990, och stärker positionen i södra Finland

Februari

Proseros verksamhet Romerike Låsservice AS förvärvar KeyWest Lås og Sikkerhet AS i Norge.