Med Prosero i ryggen ges verksamheterna idealiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas och kunna erbjuda kunden rätt säkerhetslösningar. Bevarat lokalt ledarskap och decentraliserat beslutsfattande tar tillvara på kunnandet och passionen som finns hos medarbetarna. Vi drivs av långsiktiga relationer, inte kortsiktiga affärer. Kunderna är alltid i fokus och stor som liten behandlas med största engagemang.

Inom Prosero är vi trygga i vår roll som experter på säkerhet. Vi är raka, ärliga och tydliga – vi säger som det är.
Både till varandra och till våra kunder.

För oss i Safetytech känns det väldigt positivt att numer ingå i Prosero. Vi har fått fortsätta att verka som tidigare och behålla vår företagskultur samtidigt som rollfördelningen internt har blivit tydligare vilket gör att vi kan röra oss framåt i en än snabbare takt. Genom ett aktivt samarbete inom gruppen kan vi dessutom erbjuda våra lokala kunder en bredare portfölj av kunskap och produktområden.

Magnus Bengtsson, VD Safetytech.

För Beslag-Consult har det varit mycket positivt att vara en del av Prosero. Vi kan fortfarande bestämma mycket själva, samtidigt som vi drar nytta av att vara en grupp. Genom rätt inköpsvillkor och kanaler stärker vi vår konkurrenskraft i en bransch som är under konsolidering.

Tom Frigård, VD Beslag-Consult.

För mig och för LH Alarm var det viktigt att dels få fortsätta jobba på inslagen väg, dels få en ägare som kan stötta och bistå med expertis i viktiga frågor så som exempelvis vid större upphandlingar. I Prosero har vi fått just det. Prosero finns tillgängliga när vi behöver det och tillsammans jobbar vi som ett team för att nå fram till det bästa resultatet.

Lars Ihd, VD LH Alarm.

Prosero ger OpenUp förutsättningar att utvecklas och växa, det öppnas dörrar för nya möjligheter. En utökad kundbas genom våra systerverksamheter. Alltid tillgänglig kompetens för rådgivning och stöttning. Vi har bl.a. vågat ta steget att starta upp filial i Linköping. Under våra första 18 månader med Prosero har vi ökat både vinst och omsättning med mer än 50%.

Christopher Lindberg, VD OpenUp.

Tack vare samarbetet inom Prosero har vi kunnat lösa fler och mer komplexa projekt för våra lokalkunder här i Bohuslän. Våra olika specialkunskaper inom gruppen är en styrka. Vi har lyckats behålla det lilla bolagets snabbhet och höga kundservice samtidigt som vetskapen om att det finns en större grupp bakom ger en ökad trygghet för både kunder och medarbetare.

Jan Andersson, Rikstvåans Låsservice

För oss har det blivit ett stort lyft att gå med i Prosero. Tack vare ett starkt samarbete inom gruppen, mellan duktiga lokala och specialiserade verksamheter, har vi på Swedsecur kunnat bredda vårt erbjudande från inbrottslarm, passersystem och kameralösningar, till att erbjuda kunden EN kontakt för hela säkerhetslösningen inkluderat också lås och dörrautomatik.

Henrik Johansson, Swedsecur

Proseros verksamheter är ”lokala världsmästare”. Tillsammans med våra systerverksamheter har vi fått vi ett ännu starkare och bredare erbjudande till våra lokala kunder i Västsverige. Företagskulturen präglas av hjälpsamhet. Vi nyttjar varandras specialistkunskap inom gruppen.

Ingmar Alexandersson, Låssmeden Sven Alexandersson