Prosero Security Group är en nordeuropeisk ledare inom teknisk säkerhet. Kärnverksamheten består i att skapa ett säkert och öppet samhälle genom att erbjuda effektiva säkerhetslösningar som skyddar människor och egendom. Genom skräddarsydda tekniska lösningar inom lås, larm, passersystem, övervakning, brandskydd och personskydd, är Prosero en viktig aktör som skapar dagens och morgondagens framgångsrika säkerhetslösningar och bidrar till ett tryggare samhälle.

Prosero i siffror

+150

platser över hela Norden

+1 900

kvalificerade medarbetare

+90 000

nöjda kunder varje år

+4 000

MSEK i årlig omsättning

Grundat av säkerhetsexperter

Gruppen skapades 2017 av åtta ledande säkerhetsbolag i Sverige och Norge som gick samman för att möta marknadens ökade behov. Idag består Prosero av mer än 80 bolag med över 90.000 kunder i norra Europa. Under åren har kunderbjudandet breddats till att omfatta fler tjänster i närliggande tjänsteområden.

Baserad på en decentraliserad affärsmodell

Proseros framgångsrika tillväxt drivs av gruppens decentraliserade affärsmodell. Modellen fördelar operativt och strategiskt beslutsfattande till verksamheterna. Viktiga beslut fattas lokalt, nära kunder och anställda. Detta skapar flexibla företag med korta beslutsvägar som snabbt kan anpassa sig till marknadens föränderliga behov. Den decentraliserade modellen möjliggör snabbare tillväxt, större ansvarstagande och närhet till kunden.

Gemensamma nämnare för verksamheterna är hög kunskaps- och servicenivå, nöjda kunder och en stark förankring på den lokala marknaden. Som en av del Prosero kan varje lokal verksamhet behålla en nära relation med sina kunder och samtidigt erbjuda den stora gruppens trygghet och konkurrenskraft.

Proseros anställda är mycket skickliga tekniker med stor kunskap och erfarenhet av branschen, hantverket och de senaste tekniska lösningarna. De har stora möjligheter att påverka både sitt eget arbete och bidra till verksamhetens utveckling. Deras kunskap och idéer är avgörande för gruppens fortsatta utveckling.

Närvaro på över 150 platser

Allt fler säkerhetsbolag ser fördelarna i att bli en del av Prosero. Under sommaren 2023 passerade gruppen lokal närvaro på över 150 platser och erbjuder nu säkerhetstjänster inom Norge, Sverige, Finland, Danmark och Tyskland.