Vi förenar det mindre företagets snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet.

Inom Prosero har vi samlat ledande säkerhetsföretag i Norden. Våra företag erbjuder projektering, installation och service inom larm och övervakning, brand samt lås- och passersystem.

Gemensamt för alla våra företag är att de har mångårig lokal förankring. De har alla hög kundnöjdhet, kunskapsnivå och servicekvalitet. Tillsammans kan de olika bolagen erbjuda ett komplett sortiment av tjänster och produkter. De flesta certifieringar som finns på marknaden finns också hos oss.

Genom att vara en del av Prosero kan våra företag bibehålla en nära, personlig relation med sina kunder och samtidigt erbjuda den stora organisationens trygghet och konkurrenskraft. Vår vision är att vara våra kunders självklara partner inom de trygghets- och säkerhetsområden vi är verksamma. Antingen genom vår egen organisation eller tillsammans med uttalade partners.

Ett samarbete med ett eller flera företag som ingår i Prosero, ger våra kunder en partner som alltid finns till hands och tar ett långsiktigt ansvar för resultatet.