Vi har nöjet att välkomna Axel Group – en ledande leverantör av personlarm som tjänst – att bli en del avden växande säkerhetsgruppen Prosero Security Group (”Prosero”).”Vi har sett en ökad efterfrågan av personlarm. Personlarm erbjuder en ökad trygghet för personer...

läs mer