Om Prosero Security

Företagsgruppen Prosero Security bildades under våren 2017 med förvärvet av åtta  säkerhetsbolag i Sverige och Norge.

Avsikten är fortsätta att samla lokalt framgångsrika fristående lås- och säkerhetsföretag med geografisk spridning i Sverige och Norge, för att att skapa en långsiktig och fortsatt expanderande företagsgrupp. Idag är vi totalt 20 bolag i gruppen som tillsammans omsätter ca 650 MSEK.

Varje lokalt bolags nuvarande verksamhet fortsätter med samma identitet och oförminskad styrka i en stark dotterbolagsstruktur, förstärkta av gemensamma funktioner och samarbete i en övergripande företagsgrupp.

Genom detta breddas varje lokalt företags erbjudande för att på sikt erbjuda lokala och nationella kunder ett komplett erbjudande som fristående totalleverantör av trygghets- och säkerhetslösningar.

Tillsammans skapar vi en helhet som ska erbjuda lokala likväl som nationella kunder en lokal förankring, ett komplett erbjudande, starka inköpskanaler och kundkvalitet i världsklass.

Vår vision är att vara våra kunder självklara partner för alla sina trygghets- och säkerhetsbehov, genom egen organisation eller tillsammans med uttalade partners.

Vår historia

Prosero Security bildades i maj 2017 genom förvärv av åtta bolag.
Dessa var Axlås & Solidlås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Farsta Lås, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita från Top on Top koncernen samt Låshuset i Oslo och Beslag-Consult i Trondheim.

Juli 2017 förvärv av Passera i Jönköping
September 2017 förvärv av Citylåset i Kristianstad
Oktober 2017 förvärv av LH Alarm i Stockholm
November 2017 förvärv av OpenUp i Jönköping
December 2017 förvärv av Lövestad Larmcentral
Februari 2018 förvärv av Låssmeden Sven Alexandersson i Göteborg och Swedsecur i Helsingborg
Maj 2018 förvärv av Rikstvåans Låsservice i Uddevalla och Låssmeden Tromsø
Juni 2018 förvärv av Romerike Låsservice
Juli 2018 förvärv av Bodø Sikkerhet och Lås
September 2018 förvärv av AB Begelås