Prosero förvärvar Låssmeden Sven Alexandersson och Swedsecur

16 februari 2018

Prosero Security fortsätter att växa genom att förvärva bolag. Denna gång är det Låssmeden Sven Alexandersson AB och Swedsecur AB som blir en del av den växande koncernen.

Prosero Security har därmed på mindre än ett år som aktiv företagsgrupp attraherat totalt femton lokalt starka och fristående bolag inom säkerhetsbranschen i Sverige och Norge för att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt tillsammans.

Låssmeden Sven Alexandersson AB i Göteborg är en totalleverantör av säkerhetsprodukter med projektering, försäljning, installation och service. Företaget grundades på 30-talet och har 18 anställda,

Swedsecur i Helsingborg, Stockholm och Malmö är ett kunskapsintensivt företag som startade 1990 som Svagströmsservice. Redan då var företaget specialiserat på att integrera olika programvaror och system så att de kommunicerar med och stödjer varandra. Genom åren har verksamheten renodlats till att mer och mer handla om systemintegration av olika IT-, larm-, passage-, övervaknings- och säkerhetslösningar, både inomhus och för de områden som omger verksamheten.

Ingmar och Stefan Alexandersson, tidigare ägare på Låssmeden Sven Alexandersson liksom Henrik Johansson, VD på Swedsecur är väldigt samstämmiga i orsakerna till deras beslut att gå in i Prosero.

– Att få möjligheten att samarbeta med andra bolag som kompletterar oss med andra kompetensområden och en kritisk massa gör att vi kan fortsätta att leverera det bästa tänkbara värdet till våra kunder över tiden, säger Ingmar Alexandersson.

– Att Prosero Security inte tar över och gör om oss till något vi inte är, utan att vi tillåts finnas kvar och utvecklas vidare förstärkta av möjligheten till aktiva samarbeten inom gruppen känns fantastiskt, menar Henrik Johansson.