Gruppbild och logos Aker, Arvolukko, Samuelsson och Partner

Strategisk ekspansjon – nytt marked og utvidet digital investering

2020/01/10

Sterk lokal forankring på 49 lokasjoner i fire nordiske land, 700 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder. Prosero Security Group AB («Prosero») tar et steg inn i det finske markedet når sikkerhetsselskapet Arvolukko OY («Arvolukko») med 65 ansatte blir kjøpt opp. Samtidig blir Sveriges eneste, rene digitale låsesmed, Samuelsson & Partner AB («Samuelsson & Partner»), en del av Prosero-familien sammen med norske Aker Lås og Nøkkel AS («Aker Lås»).

Prosero har siden oppstarten for mer enn to år siden utviklet seg til å bli en av Nordens ledende sikkerhetsaktører. Med denne sterke starten på 2020, er vi nå representert gjennom sterke lokale selskaper fordelt på 49 lokasjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

«Vi fortsetter utvidelsen strategisk. Med Arvolukko blir vi nordiske med sterk representasjon i fire land. Samuelsson & Partner styrker vår ledende posisjon innen digitale låse- og tilgangssystemer, og med Aker Lås styrker vi vår posisjon i Norge og i særdeleshet Osloregionen», kommenterer Mikael Norlander, administrerende direktør Prosero.

Ærverdige Arvolukko OY med 65 ansatte har base i Helsingfors og er en av Finlands ledende innen digitale låssystemer. Med en omsetning på drøyt 13 millioner er selskapet ledende innenfor utviklingen i låsebransjen i det finske hovedstadsområdet.

«Arvolukko vil fortsette driften på samme måte som vi har gjort de siste 35 årene, men fra nå av har vi støtte fra et kraftig nordisk selskap. Som en del av Prosero har vi nå muligheten til å videreutvikle virksomheten vår, ikke minst i tilgangssystemer der Prosero bidrar med stor kompetanse», uttaler Jari Piiroinen, administrerende direktør Arvolukko Oy.

Mikael Norlander understreker at Arvoluccos sterke bedriftskultur og store potensial passer godt inn i Prosero-familien:

«Vi blir etablert i enda et nordisk land og befester posisjonen vår i markedet. Arvolukko er det naturlige valget når vi tar skrittet inn i Finland – de har en ekstremt sterk posisjon i Helsingfors-regionen, ikke minst innen digitale låser, og et høyt kundefokus som gir gode forutsetninger for vekst».

Samuelsson & Partner ble grunnlagt i 2014 og har som mål å lede den digitale låserevolusjonen i Sverige. Selskapet er i dag eksperter på digitale låssystemer og har som bevis på dette blitt utnevnt til iLOQs største forhandler i Sverige i flere år. Samuelsson & Partner eier og administrerer merkevaren Digital Låssmed®, et konsept som står for kvalitet, kompetanse og service.

«Vi har hatt høye ambisjoner og har i en tid søkt etter en partner som tror på oss og vår forretningsidé. Dette for å tilegne oss den styrken og tryggheten som trengs for å fortsette å vokse med fullt potensiale. Proseros filosofi med lokalt sterke selskaper som samarbeider for å gi markedet en bred og høy kompetanse som dekker alle sikkerhetsområder, føles riktig for oss. Vi har nå enda større muligheter til å utvikle og kan fortsette å tilby våre kunder den beste kompetansen og servicen innen digital låsteknologi», kommenterer Petter Samuelsson, administrerende direktør Samuelsson & Partner.

Aker Lås styrker Proseros posisjon i den voksende Osloregionen. Det er et godt selskap som har lang fartstid innen mekanisk sikkerhet, men som i dag også er i vekst innen elektronisk og digital sikkerhet.

«Aker Lås og Nøkkel er glade for å være en del av Prosero. Det vil styrke vår markedsposisjon og hjelpe oss med å videreutvikle oss. Vi ser frem til å være en del av en større gruppe som vi kan dele kunnskapen og erfaringen vår med. Dette vil skape synergieffekter for videre investeringer og utvidelse», kommenterer grunnlegger og administrerende direktør i Aker, Marianne Aker.

Tidligere eiere av de tre selskapene er dermed blitt deleiere i Prosero.

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på 49 lokasjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer hastigheten til små bedrifter med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen. Prosero tilbyr kompetanse og leverer ledende sikkerhetsteknologier tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, tilgangskontrollsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Prosero er tilgjengelig på 32 steder i Sverige, 10 steder i Norge, 6 steder i Danmark og 1 sted i Finland. Den samlede omsetningen utgjør cirka 1500 millioner svenske kroner.

www.prosero.com

 

Kontakt
Mikael Norlander
Administrerende direktør, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46 707 25 62 75

Marianne Aker
Administrerende direktør, Aker Lås og Nøkkel
marianne@akerlas.no
+47 908 60 611

Jari Piiroinen
Administrerende direktør, Arvolukko OY
jari.piironen@arvolukko.fi
+358 50 576 2280

Petter Samuelsson
Administrerende direktør, Samuelsson & Partner AB
petter@samuelssonpartner.se
+46 70 759 36 55

Alle nyheter