SSP Sikkerhet blir en del av Prosero

2020/11/12

Prosero Security Group fortsetter å vokse strategisk innenfor alarm, overvåking og adgangskontroll- og nå med SSP Sikkerhet. Virksomheten har en sterk stilling i Osloregionen og kommer til å forsterke Proserogruppens bredde og kompetanse.

”Kai og hans team har bygget opp en fin virksomhet . Vi ser store muligheter til synergier nå når SSP kommer inn i Prosero. Vi blir sterkere, vårt felles tilbud blir både bredere og mer komplett”, sier Andreas Setting sjef for Prosero i Norge.

Viksomheten er stiftet i 2007. Siden starten har viksomheten fokusert på leveranser til både privat- og bedriftsmarkedet innenfor alarm, overvåkning og adgang. Hovedkontoret ligger i Oslo og SSP Sikkerhet har 28 ansatte.

”Vi har hatt en betydelig tilvekst de senere årene og kommer med den nye eierstrukturen styrke vår posisjon i et stadig voksende sikkerhetsmarked. Gjennom å bli en del av Prosero kommer SSP Sikkerhet å ha en najonal tilstedeværelse. Vi kommer dermed å kunne nå flere kunder med mer av våre tjenester. Vi har et meget sterkt team og dette kjennes bra” sier Kai Evjen, dagligleder SSP Sikkerhet.

Som en del av Proserogruppen kommer SSP Sikkerhet å fortsette å være totalleverandør av sikkerhetsløsninger primert til bedrfitsmarkedet i Norge.

Alle nyheter