Proseroselskapet Romerike Låsservice AS kjøper opp KeyWest Lås og Sikkerhet AS i Norge

2024/02/09

Proseroselskapet Romerike Låsservice kunngjør i dag oppkjøpet av KeyWest Lås og Sikkerhet AS, et velrenommert lokalt låsesmedfirma med hovedkontor i Oslo. Dette strategiske oppkjøpet innebærer en betydelig forsterkning av Romerike Låsservice.

KeyWest, grunnlagt i 2002, har spesialisert seg på å tilby høykvalitative sikkerhetstjenester innen avanserte låssystemer, adgangskontroll og dørautomatikk. Selskapet, som drives fra butikk og servicekontor i Oslo, har etablert seg som en sterk aktør i ettermarkedssegmentet. KeyWest er kjent for sin gode service og effektive arbeidsmetoder innen mindre og skreddersydde prosjekter.

Gjennom oppkjøpet av KeyWest, som ledes av Stig Roar Punnerud og hans team på fire ansatte, vil Romerike utvide sin kompetanse og arbeidsstyrke og styrke tilbudet innen ettermarkedstjenester. KeyWest hadde en omsetning på 7,2 millioner kroner i 2023.

Oppkjøpet forventes å skape gode synergier, da KeyWests sterke kunderelasjoner, høye fokus på ettermarkedstjenester og mange langsiktige serviceavtaler, kompletterer Romerikes eksisterende tilbud. Stig Roar og teamet hans vil fortsette å jobbe tett med kundene, men nå under Romerike Låsservice.

– Oppkjøpet er en naturlig utvikling av det langsiktige samarbeidet vårt, sier Stig Dahlgren, daglig leder i Romerike Låsservice AS. Tilbudene våre utfyller hverandre svært godt, og når vi nå slår oss sammen vil vi ta et stort skritt mot å bli en mer helhetlig partner for alle kundene våre. Vi ønsker Stig Roar og teamet hans hjertelig velkommen til oss. Dette gir oss nye muligheter som vi kan få fordeler fra i fremtiden.

Vi er glade for å bli en del av Romerike Låsservice, sier Stig Roar Punnerud, tidligere administrerende direktør i KeyWes. Sammen vil vi kunne vokse i nye markeder og forbedre tilbudet vårt, samtidig som vi bevarer kundeforholdene som har vært grunnleggende for suksessen til Keywest. Ved å slå oss sammen vil vi bli en enda bedre partner for kundene våre og jeg ser frem til å være med på denne reisen.


Prosero er Nord-Europas ledende leverandør av teknisk sikkerhet med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på mer enn 170 steder i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Tyskland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som forener nærheten og hastigheten til det mindre selskapet med sikkerheten og den digitale kunnskapen til den store sikkerhetsgruppen. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi som er tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet omfatter rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangssystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Den totale omsetningen utgjør over 4,6 milliarder kroner.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Stig Dahlgren
Daglig leder, Romerike Låsservice AS
E-post: stig@rls.as
Tlf.: +47 90 6877 98

Stig Roar Punnerud
Tidligere daglig leder, KeyWest AS
E-post: stig@keywest.no
Tlf.: +47 99 1051 65

Alle nyheter