Prosero vokser i Finland gjennom oppkjøpet av Turvatalo i Helsingfors-regionen

2021/03/11

«Det føles svært bra å bli en del av Prosero. Nå kan vi sette mer fokus på leveransene som gir den faktiske kundeverdien sammen med kompetansen rundt teknologien. Ved å bli med i Prosero vil vi også ha et mer strategisk forhold til våre teknologileverandører. Det vil være en verdifull forsterkning», kommenterer Asko Ahlbom, driftsleder Turvatalo.

Oppkjøpet innebærer økt kompetanse og leveringskapasitet for Prosero i Finland innen lås, alarm og overvåking. Virksomheten ble grunnlagt allerede i 1959, og har siden oppstarten spilt en viktig rolle for eiendomseiere i regionen. Ved å bli med i Prosero kan Turvatalo tilby kundene større bredde, men også styrke Prosero gjennom sin spisskompetanse.

«Turvatalo er en veldrevet og veletablert virksomhet som ytterligere styrker posisjonen vår i hele Helsingforsregionen. Gjennom Turvatalos kompetanse og organisasjon får vi et enda sterkere tilbud innen service og ettermarked», kommenterer Fredrik Gren, administrerende direktør i Prosero.

Turvatalo opererer i hele Helsingforsregionen. Virksomheten fokuserer hovedsakelig på lås, adgangssystemer og kameraovervåking. Virksomheten ble grunnlagt av Asko Ahlboms far på 50-tallet. For tiden jobber 24 personer på Turvatalo, og de kommer alle fra butikken i Espoo like utenfor Helsingfors.

«Jeg begynte å jobbe i Turvatalo for 40 år siden, i 25 år har jeg vært eier og driftsleder. Ved å bli en del av Prosero, vil jeg kunne fokusere mindre på selve eierrollen og mer på kundene og leveransene. Det vil være bra både for teamet og kundene, avslutter Asko Ahlbom.

Alle nyheter