Prosero utnevner Peter Feledy som driftssjef og ansvarlig for etableringen i Tyskland

2021/04/12

Peter Feledy blir utnevnt til driftssjef (COO-Chief Operating Officer) og ansvarlig for Proseros etablering i Tyskland

Prosero har siden starten i 2017 hatt en rask tilvekstreise drevet av både oppkjøp og sterk organisk vekst. Omsetningen er for øyeblikket i underkant av 200 millioner euro, og virksomheten drives fra 83 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Vi har nå nådd tidspunktet for neste utviklingstrinn for Prosero. Planen vår de kommende årene er å øke anskaffelser i alle eksisterende geografiske områder og starte arbeidet med etablering på det kontinentale Europa. Vi forbereder også en rekke tiltak for å kunne utnytte størrelsen og vår sterke markedsposisjon på en kraftigere måte. Fokuset vil naturligvis fortsett være på anskaffelser av kvalitetsbedrifter og deretter motivere samarbeid mellom virksomhetene våre, styrke utviklingsarbeidet sammen med leverandører for å drive vekst og investere i den digitale kompetansen vår innen både sikkerhetsløsninger og markedsføring. Vi vil styrke den sentrale organisasjonen for å akselerere dette arbeidet.

Peter Feledy kommer fra AniCura, hvor han sist arbeidet som COO og Group Care Services Director. Der bygget han flere av de felles merverdiene under AniCuras sterke tilvekst fra Norden og lenger ut i Europa. Peter har også omfattende kommersiell linjeledererfaring fra Menigo Foodservice og ICA og før det var han konsulent i McKinsey & Company.

«Med Peter får vi akkurat de ferdighetene Prosero trenger nå når vi, med fortsatt høye vekstrater, vil begynne å bruke koordineringsfordelene som åpnes med Proseros størrelse og våre selskapers sterke markedsposisjoner», sier Fredrik Gren, administrerende direktør i Prosero.

«Prosero har hatt imponerende vekst i flere år og har en sterk posisjon i et voksende marked. Jeg tiltrekkes spesielt av den gründer- og forretningsfokuserte tilnærmingen som har gjort selskapet så vellykket. Det blir spennende å være en del av teamet og fortsette å bygge et bransjeledende selskap», sier Peter Feledy.

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på 83 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen og digitale kunnskaper. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Prosero finnes på 52 steder i Sverige, 22 steder i Norge, 6 steder i Danmark og 3 steder i Finland. Den totale omsetningen utgjør ca. 2 000 millioner SEK.

Alle nyheter