Prosero Security Group rekrutterer ny innkjøpssjef

2022/01/24

Prosero Security Group har hatt en rask vekstreise siden oppstarten i 2017 og har på kort tid blitt en av de markedsledende aktørene i Nord-Europa. Med en desentralisert forretningsmodell som kombinerer lokal administrasjon med sentralt støttende insentiver, har konsernet koblet sammen flere og flere ledende sikkerhetsselskaper i høyt tempo. Som et ledd i å tilby tilleggsstøtte til egne selskaper, ansettes nå Richard Hedlundh som ny innkjøpssjef.

Richard kommer sist fra Evidensia Djursjukvård, som har en lignende vekstreise som Prosero bak seg. Evidensia har samme organisasjonsmodell som Prosero med desentralisert administrasjon der beslutninger tas innenfor den lokale virksomheten med støtte fra utvalgte sentrale initiativ. Proseros innkjøpstiltak vil komme lokale bedrifter til gode både i det daglige arbeidet og på lang sikt. Gjennom sin erfaring med å jobbe i en lignende organisasjon som Prosero, har Richard god forståelse for mulighetene og utfordringene organisasjoner med desentralisert administrasjon står overfor. I tillegg til erfaring med innkjøp, har Richard også jobbet med kvalitetsspørsmål innenfor teknisk bransje. Richard vil fokusere på konsernets leverandørsamarbeid og være en støtte for de lokale selskapene ved leveringsforstyrrelser, kvalitetsmangler og andre innkjøpsrelaterte problemstillinger.

«Med Richard i teamet styrker vi fokuset på innkjøpsspørsmål, som vil generere fordeler for alle bedriftene innenfor konsernet», sier Fredrik Gren, administrerende direktør i Prosero Security Group. «Gjennom dyptgående samarbeid med strategisk og operasjonelt viktige leverandører ønsker vi å gjennomgå hvordan vi i fellesskap kan drive både salgs- og teknisk utvikling. Vi blir en stadig viktigere kunde for alle leverandørene i bransjen og det er et stort potensial og spennende muligheter for våre utvalgte partnere. Med Richard i spissen ønsker vi å skape ytterligere støtte for å bidra til fortsatt utvikling av selskapene våre», fortsetter Fredrik. «Richards sterke analytiske og strukturelle evner kombinert med hans brede innkjøpserfaring vil være svært viktig for konsernets fortsatte vekst».

«Prosero er et veldig spennende selskap med sterk teknisk utvikling i et marked som er i ekspansjon», sier Richard Hedlundh. «Den desentraliserte forretningsmodellen føles moderne der lokal kompetanse, fleksibilitet og nære kunderelasjoner kombineres med støtte fra sentrale funksjoner, som utnytter både det lokale selskapets fordeler og potensialet i det større konsernet. Det skal bli fint å bli en del av det sterke teamet til Prosero».


Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på over 100 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen og digitale kunnskaper. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Den totale omsetningen utgjør mer enn 2 300 millioner SEK.

Kontakter:

Fredrik Gren
Administrerende direktør, Prosero Security Group AB
fredrik.gren@prosero.com
+46 705 116 499

Alle nyheter