Prosero kjøper opp Tele-Projekti Oy og THV Tele – ja Hälytysvalvonta Oy i Finland

2022/05/13

Prosero akselererer ekspansjonen i Finland og skaffer seg dermed en ledende posisjon i Turku-regionen gjennom de nylige oppkjøpene av Tele-Projekti Oy («Tele-Projekti») og THV Tele – ja Hälytysvalvonta Oy («THV»). Selskapene driver en av de største alarmsentralvirksomhetene i det sørvestlige Finland. I tillegg tilbyr de avanserte sikkerhetsløsninger.

Tele-Projekti ble opprinnelig grunnlagt i 1975 av familiene Luoto og Packalen, som startet med å tilby TV-antenner og høyttalersystemer. På 80-tallet begynte selskapet å fokusere på sikkerhet og ble raskt markedsledende innen avansert videoovervåking. Selskapet har i senere tid utvidet sortimentet til også å omfatte brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll og dørtelefoni. I 2000 ble ledelsen overtatt av neste generasjon gründere Kimmo Luoto, Mika Packalen og Tiina Luoto, som har drevet selskapet med suksess siden da. I 2003 grunnla de THV, som har blitt en ledende uavhengig alarmsentral med sterk kompetanse på alarmovervåking. Nøkkeltjenester inkluderer overvåking av innbruddsalarm, tjenester for brannalarmoverføring, alarmindikasjoner basert på videoovervåkingsanalyser, administrasjonstjenester for sikkerhetssystemer og kundesentertjenester.

Selskapene kan vise til sterke resultater, og har gjennom årene etablert en ledende markedsposisjon med godt omdømme og god merkevarekunnskap. Salget er i hovedsak knyttet til en blanding av installasjonsprosjekter og oppfølging i ettermarkedet, kombinert med inngåtte og tilbakevendende salg fra alarmsentralen, som overvåker alarmer for tusenvis av kunder over hele Finland. I løpet av det siste regnskapsåret hadde selskapet en omsetning på nesten 6 millioner euro. De 35 ansatte jobber fra selskapets hovedkontor i Åbo.

«Vi ser frem til reisen som ligger foran oss, og sammen med Prosero har vi bedre forutsetninger for å møte fremtidige utfordringer. Vi ser mange muligheter, spesielt ved å samarbeide med andre Prosero-selskaper i Finland for å utvide og ytterligere styrke evnen til å betjene kundene våre. Fokus på kundeservice har igjennom hele vår historie vært en hjørnestein i relasjon til vellykket fremgang og en del av identiteten vår. Ved å slå oss sammen med Prosero sikrer vi at vi kan holde løftet til kundene våre om å alltid levere best mulige løsninger og service», sier Kimmo Luoto i Tele-Projekti og THV.

«Tele-Projekti og THV har vist en imponerende merittliste og skapt en ledende posisjon i Turku-regionen, hvor vi ikke tidligere har hatt lokal tilstedeværelse. Selskapene har et unikt verditilbud og deres sterke kompetanse og komplementære tilbud vil være et utmerket tillegg til Prosero. Vi ser et stort vekstpotensial for å kunne utvide den eksisterende virksomheten vår til andre regioner», sier Sebastian Ryman i Prosero.


Prosero er Nordens ledende leverandør av teknisk sikkerhet med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på over 100 lokasjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsvirksomheter som kombinerer det lille selskapets nærhet og hurtighet med det store sikkerhetskonsernets trygghet og digitale kunnskap. Prosero har ekspertisen og leverer ledende sikkerhetsteknologi som er tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet omfatter rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangssystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Totalt salg utgjør mer enn 2 600 millioner SEK.

Kontakter:

Sebastian Ryman
Oppkjøp, Prosero Security Group AB
sebastian.ryman@prosero.com
+46 761 846 596

Kimmo Luoto
Administrerende direktør, Tele-Projekti Oy
kimmo.luoto@thv.fi
+358 500 789 475

Alle nyheter