Prosero kjøper opp Låsesmeden Finnsnes AS i Norge

2021/11/15

Prosero Security Group får en større markedsandel i Nord-Norge gjennom oppkjøpet av Låsesmeden Finnsnes AS. Selskapet som ble stiftet i 2003, er en viktig aktør i området og har en godt etablert posisjon. Med nedslagsfelt i hele Midt-Troms og Norges nest største øy, Senja, leverer selskapet adgangssystemer, dørautomatikk, rullegitter og tjenester innen lås og beslag.

I Midt-Troms-området og på Senja i Nord-Norge er det flere store næringer, mange bedrifter og en stor offentlig sektor. Her har Låsesmeden Finnsnes gjennom nære relasjoner med flere sterke samarbeidspartnere i bygg- og eiendomsbransjen, bygget opp en lojal kundebase, som er grunnlaget for en kontinuerlig tilstrømning av nye prosjektoppdrag. En viktig del av Låsesmeden Finnsnes sitt kundetilbud er å levere serviceavtaler i tilknytning til hvert prosjekt, noe som sikrer både den beste kundeopplevelsen og langsiktig finansiell stabilitet. Selskapet hadde en omsetning på 10,7 millioner kroner i 2020 og har fem ansatte med base på kontoret på Senja, hvor det også finnes en butikk.

«Låsesmeden Finnsnes er glad for å være en del av Prosero. Ved å bli en del av en større organisasjon ser vi enda bedre muligheter for fortsatt vekst. Som tidligere vil vi jobbe tett med kundene våre og vi verdsetter våre kunderelasjoner høyt. Vi vil fortsette å være på eiersiden gjennom en reinvestering i Prosero. Selskapet skal drives på samme måte, i samme gode ånd og med samme firmanavn, men med større utviklingsmuligheter på flere områder. Gjennom Prosero vil vi få tilgang til et profesjonelt miljø og et større produktspekter og dermed kunne tilby enda bedre helhetsløsninger til kundene våre», sier Fred-Arne Jakobsen, administrerende direktør i Låsesmeden Finnsnes.

«Vi er stolte av å ønske Låsesmeden Finnsnes velkommen til Prosero! De har en sterk markedsposisjon i en region hvor vi allerede er sterkt tilstede, og de vil komplettere oss på en god måte med sine arbeidsmetoder og høye kvalitet. De har en viktig geografisk plassering for mange nyetableringer i regionen», kommenterer Andreas Setting, landssjef for Prosero Norge.


Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på ca. 100 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen og digitale kunnskaper. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Prosero finnes på 53 steder i Sverige, 27 steder i Norge, 6 steder i Danmark og 13 steder i Finland. Den totale omsetningen utgjør mer enn 2 000 millioner SEK.

Kontakter:

Andreas Setting
Prosero Security Group, landssjef for Norge
andreas.setting@prosero.com
+47 920 71 999

Fred-Arne Jakobsen
Låsesmeden Finnsnes AS, administrerende direktør
fred-arne@lasfinnsnes.no
+47 481 55 892

Alle nyheter